Stange: Kleverud–Sørli-Åkersvika

Når dobbeltsporet gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord, står klart ved utgangen av 2027, får togpassasjerene flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo. I tillegg økes kapasiteten for godstransport.

Prosjektet var i utgangspunktet to prosjekter, Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika, men de skal bygges ut parallelt for å hente ut synergier og få mer jernbane for pengene. Til sammen skal det bygges 29,7 km med dobbeltspor.

I Bane NOR forbereder vi nå utbyggingsstart for Hestnestunnelen og Tangenvika jernbanebru vinteren 2021/22.

Planlegging
29,7
km
Nytt dobbeltspor
3,1
km
Hestnestunnelen
1,070
km
Jernbanebru over Tangenvika

Ny Tangen stasjon. Oppgradering av Stange stasjon
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2009
2010
2016
2017
2020
2021
2027
  • Miljøverndepartementet vedtok kommunedelplan for nytt dobbeltspor Kleverud-Sørli
  • Reguleringsplan for Hestnestunnelen fra Kleverud til Espa ble vedtatt i 2010
  • Reguleringsplan for Kleverud-Sørli ble godkjent i juni 2016
  • Kommunedelplan for strekningen Sørli-Åkersvika ble vedtatt i desember 2017
  • Godkjent reguleringsplan for Sørli-Åkersvika i juni 2020
  • Byggestart for bru og tunnel på vinter 2021/22
  • Dobbeltsporet fra Kleverud til Åkersvika kan tas i bruk ultimo 2027