Stange: Kleverud–Sørli-Åkersvika

Når dobbeltsporet gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord, står klart ved utgangen av 2027, får togpassasjerene flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo. I tillegg økes kapasiteten for godstransport.

Prosjektet var i utgangspunktet to prosjekter, Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika, men de skal bygges ut parallelt for å hente ut synergier og få mer jernbane for pengene. Til sammen skal det bygges 29,7 km med dobbeltspor.

I Bane NOR forbereder vi nå utbyggingsstart for Hestnestunnelen og Tangenvika jernbanebru vinteren 2021/22.

Illustrasjonsbilde av Stange stasjon etter utbyggingen av dobbeltsporet.
Planlegging
29,7
km
Nytt dobbeltspor
3,1
km
Hestnestunnelen
1,070
km
Jernbanebru over Tangenvika

Ny Tangen stasjon. Oppgradering av Stange stasjon
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2009
2010
2016
2017
2020
2021
2027
  • Miljøverndepartementet vedtok kommunedelplan for nytt dobbeltspor Kleverud-Sørli
  • Reguleringsplan for Hestnestunnelen fra Kleverud til Espa ble vedtatt i 2010
  • Reguleringsplan for Kleverud-Sørli ble godkjent i juni 2016
  • Kommunedelplan for strekningen Sørli-Åkersvika ble vedtatt i desember 2017
  • Godkjent reguleringsplan for Sørli-Åkersvika i juni 2020
  • Byggestart for bru og tunnel på vinter 2021/22
  • Dobbeltsporet fra Kleverud til Åkersvika kan tas i bruk ultimo 2027