Nygårdstangen-Bergen-Fløen

Prosjektet skal utvide kapasiteten på strekningen Bergen-Fløen og på Nygårdstangen godsterminal. Dette vil gjøre person- og godstransporten til og fra Bergen mer effektiv. 

Arbeidet omfatter bygging av nytt dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Fløen, og ombygging av godsterminalen på Nygårdstangen.

Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden 2022-2024.

Gods- og persontrafikken skal i størst mulig grad gå som normalt i byggeperioden.

2021
2022
2024
  • Prosjektering og forberedelser
  • Byggestart
  • Planlagt åpning