Arna-Bergen

Strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet, og bygging av dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken. Dobbeltsporet vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging.

Ny tunnel på 7,8 km. gjennom Ulriken utgjør størstedelen av traseen. Den nye tunnelen ble tatt i bruk i desember 2020.

Nå pågår rehabiliteringen av den opprinnelige tunnelen - som sammen med ny tunnel vil utgjøre dobbeltsporet gjennom fjellet.

I desember 2022 åpnet nye Arna stasjon og kryssingssporet mellom tunnelene, mens resten av den gamle tunnelen og dobbeltsporet videre inn til Bergen stasjon vil være ferdig først i 2024. 

2014
2016
2017
2020
2022
2024
  • Byggestart sprengning
  • Borestart TBM
  • Gjennomboring TBM
  • Ny tunnel åpner og rehabilitering av gammel starter
  • Nye Arna stasjon åpner
  • Planlagt åpning av dobbeltsporet