Hell omformerstasjon

Når Trønder- og Meråkerbanen etter planen er ferdig elektrifisert i 2024, er det Hell omformerstasjon som vil levere strøm både til togene og til andre jernbaneinstallasjoner på banenettet. Stasjonen vil også bidra med strøm til tilstøtende banestrekninger.

Hell omformerstasjon skal forsyne de nye KL/AT-anleggene (kontaktledning/autotransformatorer) på Trønder- og Meråkerbanen med kjørestrøm. 

Omformeren er en nødvendig forutsetning for å kunne klare overgangen fra dieseldrevet togmateriell til de mer miljøvennlige og stillegående elektriske person- og godstogene. Den er stor nok til på sikt å forsyne baneledningsnettet i store deler av Trøndelag.

 

Hva er en omformerstasjon?
Omformerstasjoner er bindeleddet mellom det ordinere elektriske forsyningsnettet og jernbanenettet. De produserer ikke elektrisk energi, men omformer energi fra “vanlig 50 Hz strøm” til “16,7 Hz togstrøm”. De to elektriske nettene opererer ikke på samme frekvens og spenningsnivå, og kan derfor ikke kobles sammen uten en omformer som bindeledd.

Omfang og tidsperspektiv
Arbeidet omfatter bygging av en ny omformerstasjon for elektrisk omforming fra trefase 132 kV, 50 Hz til tofase 15 kV, 16,7 Hz. Omformerstasjonen, inkludert grunnarbeider, bygges etter to totalentrepriser hhv «Grunnarbeider og tomt» og «Omformerstasjon». Omformerstasjonen vil bli utrustet med 2x30 MVA (megavoltampere) moderne, statiske omformere.

Hell omformerstasjon er planlagt å være i drift innen desember 2024. Det er ABB Power Grids Norway AS som skal bygge omformerstasjonen, og det er Tverås Maskin & Transport AS som gjør tomten byggeklar til september 2021. 

Hell omformerstasjon skal bygges på Eidum i Stjørdal kommune. Stasjonen ligger rett ved Statnett/Tensios transformatorstasjon, tilknytningspunkt til overliggende nett og i direkte nærhet til jernbanen.

Prosjektgjennomføring

2020: Klargjøring av omformertomten
Oppstart med klargjøring av omformertomten ble gjennomført i løpet av høsten 2020. Arbeidene omfattet omlegging av eksisternede 132 kV kabel, 22 kV luftlinje i regi av Tensio/Statnett samt fiberanlegg som allerede lå på omformertomten. 

2021: Anleggsaktiviteter
Grunnarbeider utføres i perioden 15. februar til september:

 • Detaljprosjektering grunnarbeider og tomt
 • Etablering av rigg, klargjøring, avgrensning og sikring av anleggsplass
 • Sprengningsarbeider - bortkjøring av masser/stein
 • Utgraving byggegrop
 • Bortkjøring av masser - jord/leire
 • Ferdigstillelse av byggeklar tomt september 2021

2021-2024: Oppføring av bygg

Oppføring av bygg fra oktober 2021 til desember 2024:

 • Detaljprosjektering omformerstasjon
 • Etablering av rigg, klargjøring, avgrensning og sikring av anleggsplass
 • Montasje av elementer og løfteutstyr/anleggsmaskiner
 • Byggefase

2021-2024: Installasjon
Innstallasjon av transformatorer, omformeranlegg og kontrollanlegg fra oktober 2021 til desember 2024:

 • Detaljprosjektering omformerteknisk
 • Etablering av rigg, klargjøring, avgrensning og sikring av anleggsplass
 • Innkjøring av maskiner og utstyr
 • Montasje av omformertransformatorer, statiske omformere kontrollanlegg og nødvendige installasjoner-og utstyr