Framdrift og utlyste kontrakter

På denne siden finner du en oversikt over hvilke kontrakter vi har i elektrifiseringsprosjektet og hvilken planlagt framdrift vi har for å ha elektrifisert Trønder- og Meråkerbanen ved utløpet av 2024.

Dette er oversikten over anskaffelser og framdrift i prosjektet:

Entreprise 01: Grunnarbeider Hell omformer

Byggestart

Ferdigstilt

Byggearbeider Vinteren 2021 Høsten 2021

Utlysning Doffin/TED: sommer 2020
Tilbudsfrist: november 2020
Kontraktsinngåelse: 5. mars 2021

Entreprise 02: Bygg Hell omformer

Byggestart

Ferdigstilt

Byggearbeider Høsten 2021 Høsten 2024
Oppstart prosjektering Vinteren 2021  

Utlysning Doffin/TED: sommer 2020
Tilbudsfrist: november 2020
Kontraktsinngåelse: 16. mars 2021

Entreprise 03: Overgangsbruer

Byggestart

Ferdigstilt

Trønderbanen Våren 2021 Våren 2022
Meråkerbanen Våren 2021 Høsten 2022

Utlysning Doffin/TED: oktober 2020
Prekvalifisering avsluttet
Tilbudsfrist for prekvalifiserte: 28.01.2021
Kontraktsinngåelse: 23.04.2021

Entreprise 04: KL/AT

Byggestart

Ferdigstilt

Arbeider på alle strekninger Sommer 2021 Høsten 2024
KL/AT Stavne-Leangenbanen   Høsten 2022
KL/AT-anlegg på strekningen Trondheim S-Stjørdal og Stavne-Leangen tas i bruk   Høsten 2023
KL/AT-anlegget på strekningen Hell-Riksgrensen tas i bruk   Høsten 2024

Utlysning Doffin/TED: november 2020
Prekvalifisering avsluttes januar 2021
Tilbudsfrist for prekvalifiserte: 19.04.2021
Kontraktsinngåelse: sommer 2021