Personvernerklæring for håndtering av personopplysninger ved varsling

Vår personvernerklæring gir en grundig og oversiktlig beskrivelse av hvordan vi håndterer personopplysninger og ivaretar personvernet til de som varsler om kritikkverdige forhold. Dette gir deg trygghet i at din personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte, og at vi tar personvern på alvor.

Varslingssystemet benyttes til rapportering av mistanke om kritikkverdige forhold. Ved håndtering av varsler vil det i mange tilfeller behandles personopplysninger. 

 Varsler kan komme inn via det eksterne varslingsmottaket som håndteres av KPMG eller via linjen i Bane NOR (f.eks. til en leder som så tar dette videre til varslingssekretariatet).

Kravet til personvern gjelder uavhengig av hvor et varsel kommer inn og hvem som behandler varselet.

Når du varsler kan du velge å varsle anonymt. Du kan også velge å være anonym for Bane NOR. Dette innebærer at KPMG kjenner din identitet og kan formidle spørsmål mellom deg og oss og vi vil da ikke få vite hvem som har varslet.

All behandling av personopplysninger i Bane NOR, både opplysninger om varsleren og om den omvarslede, skal skje i tråd med norsk lovgivning.

Personvernerklæring ved varsling

Dine rettigheter