Slik forbedrer vi parkeringstilbudet ved stasjonene

Vi vil i en tid fremover registrere bilskilt på parkeringsplassene. Dette gi oss verdifull innsikt for å forbedre parkeringstilbudet på stasjonene.

På denne siden:

For at tog skal være en konkurransedyktig og et attraktivt transportmiddel, må vi ta hensyn til hele reisekjeden, inkludert reisen til og fra stasjonen.

Vi ønsker å sørge for at personer som ikke kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport til stasjonen, får et tilfredsstillende tilbud om parkering. Derfor tilbyr vi innfartsparkering på de fleste stasjoner i landet.

For å få bedre innsikt i folks reisevaner, gjennomfører vi noen ganger registrering av bilskilt. Dette innebærer at vi kobler bilskiltene til registrerte bostedsadresser. Informasjonen blir anonymisert, slik at det ikke er mulig å identifisere spesifikke adresser, hus eller enkeltpersoner.

Vi tolker og analyserer de overordnede mønstrene for å få bedre forståelse av reisevanene. Dette vil hjelpe oss med å tilrettelegge og planlegge riktig parkeringskapasitet på riktig sted og til riktig pris, noe som vil forenkle prosessen etter hvert.

Ditt personvern, vårt ansvar

All bruk og behandling av personopplysninger må ha et lovlig grunnlag, og vi følger personvernreglene i hele prosessen.

Vi samler inn og behandler personopplysninger som bilens registreringsnummer og eierens adresse. Disse opplysningene er ikke i en spesiell kategori av personopplysninger (tidligere kalt sensitive personopplysninger).

Dataene blir lagret slik at bare de som trenger tilgang til dem for jobbrelaterte formål har tilgang.

Hvis vi benytter eksterne aktører til å samle inn eller analysere personopplysningene på våre vegne, inngår vi en databehandleravtale for å sikre at behandlingen av personopplysningene skjer i samsvar med regelverket.

Vi har etablert gode rutiner for å oppdatere sletting, og så snart analysene er ferdige, blir opplysningene slettet. Dataene blir aldri lagret i mer enn tre år fra datoen de ble samlet inn.

Les om hvordan vi behandler personopplysninger

Praktisk gjennomføring

Før vi begynner registreringen, plasserer vi informasjonsskilt i nærheten av parkeringsområdet og/eller plattformen i god tid. På disse skiltene vil vi gi reisende informasjon om dato og tidspunkt for registrering.

Vanligvis gjelder dette på hverdager mellom kl. 9.00 og 14.00.

Ønsker du å reservere deg fra denne registreringen?

Du kan kreve sletting av personopplysninger etter Personopplysningsloven, Kapittel III, Artikkel 17 om Rett til sletting. 

Kontakt oss

Mer informasjon

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kontakt oss på e-post.