Slik forbedrer vi parkeringstilbudet ved stasjonene

Vi vil i en tid fremover registrere bilskilt på parkeringsplassene. Dette gi oss verdifull innsikt for å forbedre parkeringstilbudet på stasjonene.

For at tog skal bli et konkurransedyktig og attraktivt fremkomstmiddel må hele reisekjeden ivaretas, også reisene til og fra stasjonen. Ved å registrere bilskiltene, får vi opplysninger om hvor brukeren er bosatt,* noe som vil bidra til verdifull innsikt for å forbedre P-tilbudet på stasjonene.

* Bane NOR har mandat til å regulere parkeringstilbudet gjennom Samferdselsdepartementet.

Ditt personvern, vårt ansvar

De personopplysninger som blir behandlet ved analysering er bilregistreringsnummer og adresse for bilens eier. I noen tilfeller dokumenteres det hvor mange av de parkerte kjøretøyene som har barnesete. Denne informasjonen blir ikke knyttet til registreringsnummer, og gir oss kun en indikasjon på når parkeringsarealene fylles opp.

Bostedsadressene er kun et redskap for å gi Bane NOR et godt grunnlag i analysearbeidet av parkeringstilbudet for en stasjon, og brukes ikke i andre sammenhenger. Bilens registreringsnummer og eiers navn og adresse er ikke kategorisert som en særlig kategori av personopplysninger (tidligere sensitive personopplysninger). Opplysningene er også offentlig tilgjengelig og kan enkelt fremskaffes ved bruk av offentlige opplysningstjenester.

NB! Informasjonen blir anonymisert, slik at det ikke er mulig å gjenkjenne adresser, hus eller enkeltpersoner. Dette gjøres ved at analysene blir illustrert gjennom kart. All bruk og behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag, og hele prosessen gjøres i tråd med personvernregelverket. 

Personopplysningene som samles inn i analysearbeidet lagres slik at bare de som har tjenstlig behov for tilgang til disse, har tilgang. I de tilfeller vi engasjerer eksterne aktører for å samle inn eller analysere personopplysningene på våre vegne, inngås en databehandleravtale som sikrer at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket. Så snart analysene er ferdige blir opplysningene slettet.

Les om hvordan vi behandler personopplysninger

Praktisk gjennomføring

Før vi starter denne analysen, setter vi opp informasjonsskilt i tilknytning til aktuell parkering og/eller plattform i god tid. Her vil vi informere de reisende om dato og tidspunkt for registrering, normalt på hverdager i tidsrommet 9-14.

Ønsker du å reservere deg fra denne registreringen?

Unngå å parkere på stasjonsområdet den aktuelle dagen mellom kl. 09.00 og 14.00.

Parkeringsappen Bane NOR Parkering

Skaff deg parkeringsavtale med oss i appen eller på nett.