Parkeringsstrategi

For å nå målene om nullvekst i antall biler i byområdene er det viktig å tilrettelegge for endrede reisevaner.

Bilde av togstasjon med parkert bil.

Foto: Bane NOR

Vi skal bidra til å utvikle et tilfredsstillende parkeringstilbud ved stasjoner og fastsette parkeringsavgifter for faste togbrukere, basert på samfunnsøkonomiske prinsipper.

Strekningsvise strategier

I parkeringsstrategien skal vi utarbeide strekningsvise konkretiseringer. Disse inneholder analyser og kartlegging av stasjoner på de ulike strekningene. Strategien gir også anbefalinger for kapasitet, utforming og ny mobilitet.

Generell parkeringsstrategi 2017 - <