Arbeid på jernbanen

Lurer du på hva vi gjør og om arbeidet vårt påvirker togreisen din? Her får du en oversikt over pågående og planlagt arbeid på jernbanen.

Type arbeid

Viser 1 - 9 av 9 treff

 • Drammen stasjon

  Fra: 10. april 2023 klokken 04:15

  Til: 15. desember 2024 klokken 02:00

  Vi stenger 3 spor på Drammen stasjon i forbindelse med byggingen av nytt  dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Dette medfører enkelte endringer i togtrafikken gjennom Drammen stasjon.  Noen tog må snu i Asker, og de togene som kjører gjennom Drammen stasjon kan få noe lenger kjøretid.

   Her kan du lese mer om nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen.

 • Gjerstad - Kristiansand

  Fra: 10. desember 2023 klokken 00:00

  Til: 15. desember 2024 klokken 00:00

  Vi arbeider med fornyelse av kontaktledningsanlegget på strekningen Neslandsvatn-Kristiansand. Arbeidet pågår på ulike deler av strekningen 5 timer på morgenen mandag - lørdag samt natt mellom lørdag og søndag fra kl. 22:35 til kl. 10:20. 

  NB! Det jobbes ikke i forbindelse med sommerarbeidene på Drammen stasjon (29.06 - 29.07) 

  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt

 • Oslo S - Ski

  Fra: 15. april 2024 klokken 03:00

  Vi utfører arbeid i ett løp av gangen i forbindelse med utskifting av strømledningene i Blixtunnelen. 

  Begge tunnelløpene i Blixtunnelen er åpne for trafikk i perioden 22. juli -    4. august. I denne perioden er Østfoldbanens lokale linje stengt fordi vi utfører planlagt vedlikeholdsarbeid.

  Les mer her om arbeidet vi skal gjøre i Blixtunnelen og togtilbudet i arbeidsperioden.

  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt

 • Lillestrøm - Kløfta

  Fra: 29. april 2024 klokken 00:10

  Til: 1. september 2024 klokken 05:30

  Vi utfører nattlig vedlikeholdsarbeid mellom Lillestrøm og Kløfta på Gardermobanen. Togene kan kjøre Hovedbanen i perioden, og dette kan medføre noe økt kjøretid. 

  NB! Arbeidet pågår kun mellom kl. 00:10 og kl. 05:30.

  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt

 • Sandnes sentrum - Skeiane

  Fra: 15. juni 2024 klokken 07:00

  Til: 11. august 2024 klokken 23:00

  I forbindelse med oppgraderingen av Sandnes sentrum stasjon vil det kun være ett spor i drift i denne perioden. Dette medfører sporendringer og forsinkelser. Noen tog kan i tillegg få endret avgangstid.  Arbeidene vil også kunne medføre sporendringer på Skeiane stasjon. 

  Mellom 15. juli og 11. august vil Skeiane stasjon være stengt for av- og påstigning. Reisende må benytte Sandnes sentrum i denne perioden.

  Her kan du lese mer om arbeidene vi skal gjøre i sommer.

  Her kan du lese mer om oppgraderingen av Sandnes sentrum stasjon.

  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt

 • Oslo S - Lillestrøm

  Fra: 29. juni 2024 klokken 02:00

  Til: 22. juli 2024 klokken 02:00

  Vi utfører vedlikeholdsarbeid og oppgraderinger på Hovedbanen.  Gjelder kun lokaltog linje L1. 

  Her kan du lese mer om arbeidene vi skal gjøre på Hovedbanen.

  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt

 • Hokksund stasjon

  Fra: 29. juni 2024 klokken 04:00

  Til: 16. september 2024 klokken 02:00

  Vi utfører arbeid i forbindelse med å heve plattformene på Hokksund stasjon. 

  I perioden 29. juni - 29. juli er spor 2 og 3 stengt, og persontogene vil gå fra spor 1.  I perioden 29. juli til 16. september er spor 1 stengt, og persontogene vil gå fra spor 2 og 3. 

  NB! 28. juli kl. 02:30 - kl. 09:30 er Hokksund stasjon stengt for all togtrafikk.

   

  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt

 • Brakerøya - Mjøndalen/Sande

  Fra: 29. juni 2024 klokken 05:20

  Til: 29. juli 2024 klokken 02:00

  Vi utfører arbeid i forbindelse med byggingen av nytt  dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. 

  NB! de siste 14 dagene (fra 15. juli) er det i tillegg stengt mellom Sande og Stokke.

   Her kan du lese mer om nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen.

 • Sande - Stokke

  Fra: 15. juli 2024 klokken 01:20

  Til: 29. juli 2024 klokken 02:00

  Vi utfører  arbeid i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker.

  NB! Det er i tillegg stengt mellom Brakerøya og Sande fra 29. juni til 15. juli.

   Her kan du lese mer om nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.

  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt