Vellykket stengeperiode

I de åtte ukene Bergen stasjon var stengt for passasjertog i høst, fikk vi utført mye arbeid og er dermed et stort steg nærmere å fullføre dobbeltsporet til Arna.

  • Utbygging Nygårdstangen-Bergen-Fløen
  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor Arna-Bergen

Publisert: 15. desember 2023 klokken 13:05

Jernbanesporene ut fra Bergen

I stengeperioden har vi bygget dobbeltspor med tilhørende kontaktledning og signalanlegg fra Bergen stasjon og bort til tunnelene i Fløen som kan skimtes i bakgrunnen på bildet. Foto: Helene Foldnes Skage, Bane NOR

Høstens 8 ukers intensive arbeidsperiode, der Bergen stasjon var stengt for alle passasjertog, ble avsluttet 10. desember. I denne perioden ble det bygget nytt dobbeltspor fra stasjonen og bort til Fløen. Vi bygget og installerte også ny kontaktledning og nytt signalanlegg på strekningen.

I tiden fremover er det mer signalarbeid som gjenstår, i tillegg til jernbaneteknisk arbeid i den gamle tunnelen og noe utendørsarbeid i Fløen.

I det siste nyhetsbrevet fra byggeprosjektet, står det mer om hva vi fikk gjort mens banen var stengt, og hva som skal skje fremover.

Nyhetsbrev Arna-Bergen_Desember 23.pdf


Skrevet av

  • Ingvild Eikeland

Publisert: 15. desember 2023 klokken 13:05