Her finner du kommunedelplanen for togparkering

Bane NOR har sendt over kommunedelplanen for togparkering til Tønsberg kommune. Nå er det opp til kommunen å vurdere saken, før den skal til politisk behandling i juni.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Togparkering Tønsberg

Publisert: 6. april 2020 klokken 15:17

Oppdatert: 17. september 2021 klokken 15:50

Når vi sender over alt av materiale til kommunen, legger Bane NOR ved et oversendelsesbrev som kort forklarer hva vi har gjort, oppsummerer høringsuttalelsene vi har fått og forklarer hvilken løsning vi har anbefalt.

(Dette oversendelsesbrevet, og de øvrige dokumentene i saken, finner du lengre ned på siden).

Vi har også sendt over alle høringsuttalelsene og merknadsdokumentet (som består av våre svar på høringsuttalelsene), samt enkelte fagrapporter og dokumenter fra kommunedelplanen – det vil si rapportene som det er gjort endringer i siden vi offentliggjorde vårt forslag til kommunedelplan 21. januar.

Kommunen enige med Bane NOR
Når høringsrunden startet i januar ble det klart at vi anbefaler området Barkåker nord, sørlig alternativ.

Planen lå ute på offentlig høring fram til 4. mars. Det kom inn 20 uttalelser fra statlige og lokale myndigheter, organisasjoner og privatpersoner.

I en høringsuttalelse sa Tønsberg kommune seg enig i Bane NORs anbefaling for togparkering; Barkåker nord sørlig alternativ. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mente imidlertid at dette alternativet tok for mye dyrka mark og at Barkåker sør var den beste plasseringen.

Tar mindre dyrka mark
Likevel kom vi til enighet med Fylkesmannen etter at Bane NOR justerte planen, slik at beslaget av dyrka mark blir mindre. Det har vært mulig fordi Jernbanedirektoratet la inn noen nye forutsetninger for prosjektet; det ikke skal bygges togvaskemaskin og de-isingsanlegg (glykolanlegg) på Barkåker.

Dermed trengte Bane NOR mindre plass til hele anlegget og vi kunne planlegge et mindre beslag av dyrka mark enn vi tidligere trodde.


Publisert: 6. april 2020 klokken 15:17

Oppdatert: 17. september 2021 klokken 15:50