Vil bygge togparkering nord for Barkåker

Bane NOR anbefaler at det bygges togparkering nord for tettstedet Barkåker. Anlegget vil i liten grad påvirke lokalmiljøet og samtidig fungere godt for jernbanen.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Togparkering Tønsberg
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 20. januar 2020 klokken 18:35

Det er tre områder som har blitt utredet som mulige steder for en ny togparkering: Barkåker sør og to alternativer i Barkåker nord: et nordlig og et sørlig alternativ. Det er Barkåker nord sørlig alternativ som Bane NOR nå anbefaler.

Har gjort en grundig utredning
I den endelige vurderingen har den samfunnsøkonomiske kostnaden spilt en viktig rolle: Barkåker nord sørlig alternativ er nesten 100 millioner kroner billigere enn Barkåker sør og over 100 millioner kroner billigere enn Barkåker nord nordlig alternativ.  I tillegg vil det anbefalte alternativet i liten grad påvirke bygda, med boliger, skole, barnehage og lekeområder.

– Vi mener dette blir den beste løsningen for lokalmiljøet, for regionen og jernbanen, sier planleggingsleder Markus Vetrhus i Bane NOR.

Han viser til at det er gjort et grundig utredningsarbeid som har ført fram til anbefalingen. De såkalt ikke-prissatte verdiene (som er landskapsbilde, friluftsliv, by- og bygdeliv, kulturarv, naturmangfold og naturressurser) peker samlet sett på Barkåker sør som det beste alternativet, med Barkåker nord sørlig som en god nummer to. Det skyldes blant annet at alternativene i nord tar mer dyrka mark.

Dyrest og dårligst lengst nord
I den samlede rangeringen av alternativene er det likevel Barkåker nord sørlig som blir anbefalt, mens Barkåker sør havner i kategorien «ikke anbefalt». Det innebærer at Barkåker sør vurderes som dårligere, men akseptabelt, dersom Tønsbergs politikere har gode grunner for å velge dette alternativet.

Det siste alternativet, Barkåker nord nordlig, er frarådet av Bane NOR. Det betyr at staten ser på dette som en uaktuell løsning.

– Det skyldes at Barkåker nord nordlig er både dyrest, har høyest samfunnsøkonomisk kostnad og er dårligst for de ikke-prissatte verdiene, sier prosjektleder Julie Backe-Bogstad.

Særlig gjelder dette konsekvenser for naturmangfoldet; et sideløp til Sverstadbekken må lukkes eller legges om og det er risiko for drenering av grunnvannet i området.

Gir klimavennlig og rask transport
Anlegget for togparkering er nødvendig for å kunne kjøre flere togavganger på det framtidige dobbeltsporet i Vestfold. Bakgrunnen er satsingen på en moderne jernbane.

Utbygging av dobbeltspor og togparkering skal bidra til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet.

 

Her finner du presentasjonen som ble holdt for Tønsbergs politikere mandag 20.01.2020, da anbefalingen ble offentliggjort.

Nedenfor finner du alle rapportene som sammen utgjør kommunedelplanen for togparkering i Tønsbergområdet. I det øverste dokumentet finner du en kort gjennomgang av alternativene, hvordan vi har vurdert de forskjellige løsningene, hva vi har anbefalt og hvorfor.


Publisert: 20. januar 2020 klokken 18:35