Fant en felles løsning for togparkeringen

Fylkesmannen var uenig i planlegging av togparkeringen på Barkåker og varslet innsigelse mot Bane NORs anbefalte alternativ. Nå har vi kommet fram til en felles løsning.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Togparkering Tønsberg

Publisert: 3. april 2020 klokken 15:11

Oppdatert: 17. september 2021 klokken 15:50

I en høringsuttalelse sa Tønsberg kommune seg enig i Bane NORs anbefaling for togparkering; Barkåker nord sørlig alternativ. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mente imidlertid at dette alternativet tok for mye dyrka mark og at Barkåker sør var den beste plasseringen.

Derfor varslet Fylkesmannen innsigelse mot Bane NORs anbefaling. Hvis kommunens politikere hadde vedtatt et alternativ med innsigelse, kunne ikke Bane NOR fortsette planleggingen før uenigheten var løst. Nå har vi imidlertid kommet til enighet.

– Vi er glade for at vi fant en god løsning sammen, slik at vi unngikk en innsigelse, forteller planleggingsleder Markus Vetrhus i Bane NOR.

Trenger ikke vaskeanlegg
Bane NOR skal justere planen slik at beslaget av dyrka mark blir mindre. Det er mulig fordi Jernbanedirektoratet har lagt inn noen nye forutsetninger for prosjektet: Det ikke skal bygges togvaskemaskin og de-isingsanlegg (glykolanlegg) på Barkåker. Dermed trenger Bane NOR mindre plass til hele anlegget og tar mindre dyrka mark enn vi tidligere trodde.

– Nå skal vi samarbeide videre med Tønsberg kommune og Fylkesmannen om håndtering av matjorda. Vi skal jobbe framover for å finne løsninger som har minst negative konsekvenser for landbruk, natur og friluftsliv, sier Vetrhus.

Nå skal Bane NOR sende over hele kommunedelplanen med anbefalingen, høringsuttalelser og svar på uttalelsene (samlet i et merknadsdokument) til Tønsberg kommune. Først skal administrasjonen i kommunen jobbe med saken, deretter skal planen til politisk behandling, før den skal vedtas i kommunestyret i juni.

Bane NOR vil legge ut en ny sak på våre nettsider når hele kommunedelplanen sendes over til Tønsberg kommune. Her vil vi legge ut alle høringsuttalelsene og merknadsdokumentet (der vi svarer på alle uttalelsene). Det skjer trolig mandag 6. april.

Gir klimavennlig og rask transport
Anlegget for togparkering er nødvendig for å kunne kjøre flere togavganger på det framtidige dobbeltsporet i Vestfold. Bakgrunnen er satsingen på en moderne jernbane.

Utbygging av dobbeltspor og togparkering skal bidra til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet.


Publisert: 3. april 2020 klokken 15:11

Oppdatert: 17. september 2021 klokken 15:50