19 uttalelser om togparkering på Barkåker

Bane NOR har fått 19 høringsuttalelser om togparkering på Barkåker. Fylkesmannen har varslet innsigelse mot vårt anbefalte forslag, nord for tettstedet.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Togparkering Tønsberg

Publisert: 13. mars 2020 klokken 14:21

Oppdatert: 17. september 2021 klokken 15:51

20. januar 2020 offentliggjorde Bane NOR kommunedelplanen for togparkering i Tønsberg-området. Da ble det klart at vi anbefalte området Barkåker nord, sørlig alternativ. Her kan du lese mer om vår anbefaling.

Kommunedelplanen ble lagt ut til offentlig høring mellom 21. januar og 4. mars. Det kom inn 19 uttalelser fra statlige og lokale myndigheter, organisasjoner og privatpersoner.

I brevet fra Tønsberg kommune er det klart at de slutter seg til Bane NORs anbefalte løsning, Barkåker nord, sørlig alternativ.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er derimot uenig. I Fylkesmannens høringsuttalelse trekker de frem Barkåker sør som det foretrukne alternativet og varsler innsigelse mot Barkåker nord, sørlig alternativ. Hvis kommunen vedtar et alternativ med innsigelse, kan ikke Bane NOR fortsette planleggingen før uenigheten er løst.

Bane NOR vil nå jobbe for å finne en løsning som ivaretar både våre, kommunens og Fylkesmannens interesser. Hvis ikke det skjer, går saken til mekling.

 

Her finner du høringsuttalelsene. Denne oversikten er foreløpig uten kommunestyrets vedtak (som ikke er gjort tilgjengelig enda), men vedlagt en identisk uttalelse fra kommunens Utvalg for miljø, teknikk og næring som behandlet saken i møte 25. februar 2020. Uttalelsen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune er ikke vedlagt, da de har fått utsatt høringsfrist. Oppdatert oversikt over høringsuttalelser vil gjøres tilgjengelig når uttalelsen fra fylkeskommunen og protokoll fra kommunestyremøte 11. mars foreligger.


Publisert: 13. mars 2020 klokken 14:21

Oppdatert: 17. september 2021 klokken 15:51