Klare for planlegging av togparkering i Drammen og Tønsberg

Bane NOR har signert kontrakter med Norconsult om planlegging av togparkering i Tønsberg og Drammen. Snart starter arbeidet med disse prosjektene for fullt!

Publisert: 25. september 2018 klokken 15:27

Oppdatert: 22. juni 2020 klokken 15:12

Når det bygges togparkering, får vi flere tog på skinner og flere avganger! Uten slike anlegg får vi liten nytte av dobbeltsporet jernbane. Anleggene bidrar dermed til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet.

Fornøyde med kontrakten
I Drammen skal en begynne å søke etter områder som kan være aktuelle for togparkering. I Tønsberg jobbes det nå for å skrive ferdig et forslag til planprogram. Når dokumentet offentliggjøres, blir det klart hvilke steder i Tønsberg-området som skal utredes. I Drammen lanseres planprogrammet våren 2019. I dette arbeidet er det viktig for Bane NOR å ha hjelp av dyktige fagfolk.

– Vi er glade over å ha signert en kontrakt med Norconsult og ser frem til et godt samarbeid, sier prosjektleder for hensetting i Tønsbergområdet, Julie Backe-Bogstad.

Skal sørge for et godt anlegg
Også prosjektleder for hensetting i Drammensområdet, Fredrik Haga, er godt fornøyd med kontraktsigneringen.

– Nå er vi klare for neste steg i planleggingsprosessen. Sammen skal vi sørge for et godt og funksjonelt anlegg, sier Haga.

De to hensettingsprosjektene har hatt separate utlysninger og evalueringer av tilbudene. Norconsult fikk oppdraget i konkurranse med fem andre selskap i Tønsberg og tre i Drammen. Bane NOR har vurdert pris, kompetanse og oppdragsgjennomføring, altså hvordan selskapene har beskrevet at jobben skal gjøres.

Nå skal Norconsult bistå Bane NOR i arbeidet med planprogram og deretter kommunedelplan for de to anleggene.

Den offentlige planprosessen:

  • Planprogrammet som angir hvilke områder som er aktuelle for utredning av togparkering.
  • I neste planfase, kommunedelplanen, skal et av disse områdene velges for utbygging.
  • Deretter skal arbeidet med reguleringsplanen bestemme nøyaktig hvor og hvordan hensettingsanlegget bygges innenfor det valgte området.

Les mer om den offentlige planprosessen her


Publisert: 25. september 2018 klokken 15:27

Oppdatert: 22. juni 2020 klokken 15:12