Skal bygge togparkering i Tønsberg-området

Bane NOR planlegger et stort anlegg for togparkering i Tønsberg-regionen. Det må til for å kunne utnytte kapasiteten på et nytt dobbeltspor og kjøre flere avganger i timen.

Publisert: 4. april 2018 klokken 12:45

Oppdatert: 4. april 2018 klokken 13:13

Etter dagens planer skal anlegget stå ferdig samtidig med det nye dobbeltsporet i 2024. Her finner du svar på flere spørsmål om togparkering, eller hensetting – som det heter på fagspråket:

Hva er et hensettingsanlegg?

– Et hensettingsanlegg er der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene. Anlegget må være tilknyttet jernbanesporet og ha en kapasitet og størrelse som er tilpasset trafikken.

Hvor stort blir hensettingsanlegget i Tønsberg-området?

– Anlegget blir i størrelsesorden 40 dekar. Det skal være plass til å parkere de 14 enkle togsettene som skal brukes til og fra Tønsberg stasjon. Hvert av disse enkle Flirt-settene er 110 meter.

Hvor skal anlegget ligge?

– Det er ikke bestemt hvor anlegget skal bygges, men det må komme i nærheten av Tønsberg stasjon. Derfor er det foreløpig områder i Sandefjord, Tønsberg, Re og Horten kommuner som vurderes som aktuelle.

Hvorfor trengs et slikt anlegg nå, vi har ikke hatt noe hensettingsanlegg i området før?

– Kapasiteten og antall avganger skal økes på Vestfoldbanen. Etter gjeldende planer skjer det fra 2024 når dobbeltsporet skal stå ferdig mellom Oslo og Tønsberg. Når flere tog starter og avslutter ruta i Tønsberg, er det behov for togparkering i nærheten. De samme togsettene trafikkerer de samme banestrekningene hver dag og trenger enkel service og vedlikehold mens de står parkert. Uten nye hensettingsanlegg kan vi ikke øke antall avganger til og fra Tønsberg.

Hva skjer nå og framover?

– Nå informerer og involverer vi kommunene og regionale myndigheter i søket etter realistiske steder for togparkeringsplassen. Vi skal komme fram til flere konkrete alternativer og over sommeren starter en offentlig planprosess. I prosessen skal vi kartlegge de forskjellige alternativene, og i samarbeid med kommunene og fylkeskommunen finne den beste lokaliseringen for anlegget.

Hva med naboer og grunneiere i de aktuelle områdene?

– I løpet av prosessen skal naboer og grunneiere holdes løpende orientert. Planene skal også legges ut på offentlig høring, slik at alle som ønsker det kan komme med innspill, forslag og synspunkter underveis i prosessen.

Hva er gjort tidligere for å finne arealer til hensettingsanlegg?

– Bane NOR har gjennomført en utredning om hensettingsanlegg på Østlandet. Delrapport 3.5 i dette arbeidet omtaler togparkering i Tønsberg-området.


Publisert: 4. april 2018 klokken 12:45

Oppdatert: 4. april 2018 klokken 13:13