Bane NOR inviterer til åpent informasjonsmøte

Tirsdag 30. mai inviterer vi til åpent møte om Togparkering Moss-prosjektet på Rygge ungdomsskole, fra kl. 18 til kl. 20.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Togparkering Moss
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt

Publisert: 26. mai 2023 klokken 12:18

Illustrasjonen viser et togparkeringsanlegg og togspor

Illustrasjonen viser hvordan togparkeringsanlegget kan se ut når det står ferdig. Illustrasjon: Rambøll

Reguleringsplanen for prosjektet Togparkering Moss er nå ute til offentlig høring, med frist i midten av juni. I høringsperioden legger vi opp til flere møtepunkter der berørte og andre interesserte kan få informasjon og stille spørsmål til prosjektorganisasjonen.

Høring og offentlig ettersyn skal sikre at alle berørte får mulighet til å gi merknader til planforslaget. I den anledning kan alle som ønsker, gi skriftlige innspill til planen. 

Informasjonsmøte tirsdag 30. mai

I åpent møte tirsdag vil vi gå gjennom noen sentrale tema i reguleringsplanforslaget. Fra prosjektledelsen stiller prosjektleder, prosjekteringsleder, ansvarlig for grunnerverv og en representant fra rådgiver for å informere og svare på spørsmål.

Møtet blir inndelt i en plenumssesjon, og etter innledningen legger vi opp til spørsmål og gjennomgang av plankart med de ulike fagressursene.

Det blir enkel bevertning til de fremmøtte. Møtet holdes i auditoriet, det er skiltet slik at det skal være lett å finne frem.

Hvorfor vi trenger togparkering

Når dobbeltsporet er ferdig bygd på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, kan antall avganger fra Oslo til Moss økes til seks tog i timen i rush. 

For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter. Bane NOR planlegger derfor å bygge et togparkeringsanlegg i Mosseregionen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at togparkeringen skal ligge på Gon. Prosjektet skal også bygge et tredje spor på Rygge stasjon. 

I mai 2023 startet høringsprosessen av reguleringsplanforslaget.

Følg linken for å se dokumentene som utgjør reguleringsplanforslaget.


Publisert: 26. mai 2023 klokken 12:18