RIAS bygger undergangen på Nordby

Bane NOR har inngått kontrakt med entreprenøren RIAS om bygging av ny undergang ved Nordby holdeplass på Hovedbanen i Ullensaker.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Tiltak langs Hovedbanen nord
  • Prosjektnyheter
  • Hovedbanen

Publisert: 8. mai 2024 klokken 14:06

De to personene skjærer hvert sitt stykke av en stor marsipankake.

De to prosjektlederne Kamilla Malt Marøy fra RIAS og Ronny Eirik Hansen fra Bane NOR feirer kontakten med kake. Foto: Marit Johanne Svingen, Bane NOR

Prosjektet innebærer en ny undergang for gående og syklende på sydsiden av dagens planovergang i Nordbyveien. I tillegg kommer tilpasning av eksisterende vegnett, samt noe omlegging av vann og avløp m.m. Kontrakten har en samlet verdi på 47,2 millioner kroner eks. mva.

Nordby like nord for Jessheim har lenge toppet Bane NORs liste over de planovergangene i landet hvor det meldes om flest uønskede og farlige hendelser. Fjerning av denne planovergangen har derfor vært høyt prioritert.

Du kan lese mer om prosjektet i denne saken.  Den nye undergangen skal etter planen stå ferdig oppunder jul i år.

– Det var stor interesse for dette oppdraget, og vi er glade for å ha fått RIAS med på laget. Vi kjenner firmaet som en profesjonell og pålitelig aktør, og vi ser fram til samarbeidet, sier prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR.

RIAS (Rail Infrastructure AS)(├ąpnes i ny fane) er en landsdekkende entreprenør for installasjoner og vedlikehold innen jernbanetekniske fag. Selskapet er et datterselskap av Mesta.

– Vi er meget godt fornøyde med å ha vunnet denne kontrakten. Det er ekstra givende å bygge noe som vil være med på å øke sikkerheten for gående og syklende i området. Nå gleder vi oss til å rigge oss til, og at vi kommer i gang med arbeidene, sier Kamilla Malt Marøy, prosjektleder hos RIAS.


Skrevet av:

  • Olav Nordli

Publisert: 8. mai 2024 klokken 14:06