Gjenoppbygging av Randklev bru

Randklev bru i Ringebu kommune vart teken av flaum og øydelagt etter ekstremvêret «Hans» herjingar på Austlandet. Førebels estimat er at sambandet over Lågen er retta opp igjen innan sommaren 2024.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Dovrebanen
Jernbanebrua ved Ringebu kolapset under ekstremværet Hans i Gudbrandsdalslågen og ligger i elva

Randklev jernbanebru over Gudbrandsdalslågen i Ringebu vart hardt skadd under ekstremvêret Hans. Foto: Anne Kirkhusmo, Bane NOR

På denne siden:

Om prosjektet

Randklev bru er ein 172,5 meter lang fagverkbru av stål, med tre like lange spenn. Brua vart bygd i 1957 og er direktefundamentert på elvebotnen. Dei store vassmassane i Gudbrandsdalslågen under ekstremvêret "Hans" førte til skadar på det midtarste brufundamentet som igjen førte til at at den midtre delen av brua rasa ned i elva.

Arbeidet med å undersøkja skadeomfanget og byggja opp att brua starta umiddelbart etter at skadane oppstod. Førebels estimat er at sambandet over Lågen er retta opp igjen innan sommaren 2024.

Alternativ trafikkavvikling 

Dovrebanen går over Randklev bru og det betyr at denne delen av strekninga ikkje kan trafikkerast. Det er derfor sett inn buss for tog på strekninga mellom Ringebu og Fåvang stasjon. 
Les meir om trafikkavviklinga på SJ.no(├ąpnes i ny fane)

Godstrafikken på Dovrebanen er mellombels flytta over på Rørosbanen.
Les meir om at godstrafikk er flytta til Rørosbanen.

 

Kontakt

Pressekontakt

Mer informasjon

NB! Privatpersoner skal kontakte Kundeservice i åpningstiden.

Henvendelser fra presse og media håndteres av pressevakten i Bane NOR. Spørsmål fra presse og media utenom arbeidstid, kan rettes til pressevakten.

Nyheiter frå prosjektet

Orienterer sentrale politikere

Det er stor interesse for fremdriften i arbeidet med Randklev bru. Bane NOR har nå gjennomført møter med politikere langs Dovre- og Rørosbanen for å informere nærmere.

Randklev bru åpner før sommeren

Inspeksjonen av bruelementene til Randklev bru sør for Ringebu viser at skadeomfanget er begrenset, og at det er mulig å gjenbruke elementene.