Spuntarbeid fra 4. september ved Tønsberg stasjon

Fra mandag 4. september til fredag 22. september skal vi utføre spuntarbeid i Lerches gate.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt

Arbeidet som skal utføres 

Spunting utføres for å kunne sette nye vann- og avløpskummer samt oppgradere ledningsnettet til Lerches gate. Etter utført VA-arbeider vil veien tilbakeføres. Krysset Lerches gate og Holst gate stenges i uke 35 og vil være stengt ut året.

Arbeidstid og tidsrom

Arbeidet skjer på dagtid mellom kl. 07-19 i perioden 4. september til 22. september. Spuntarbeid er støyende arbeid som vil kunne høres langt. 

Ønsker du mer informasjon?

Vår nabokontakt, Pernille Krafft, kan kontaktes på telefon på hverdager mellom kl. 9.00 og kl. 15.00, eller på e-post. 
Tlf: 904 19 578
E-post: unb@banenor.no

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.