Arbeid natt til tirsdag 28. mai

Natt til tirsdag 28. mai vil vi reetablere støyskjermen rett nord for jernbanebroen i Eckersbergs gate.

  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt
  • Oppgradering Tønsberg stasjon

Publisert: 24. mai 2024 klokken 19:58

Arbeidet involverer maskiner i sporet, men vil ikke være støyende. Vi beklager ulempen dette medfører.

Ved spørsmål ta kontakt på unb@banenor.no.

Kort om prosjektet

For å legge til rette for kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen, pågår det omfattende forbedringer på banestrekningen. Bane NOR planlegger og bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger som til sammen skal gi et bedre togtilbud gjennom fylket. For tiden pågår det bygging på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker. I den forbindelse må Tønsberg stasjon oppgraderes. 

 


Publisert: 24. mai 2024 klokken 19:58