Utvider planområde ved Tønsberg stasjon

Bane NOR planlegger arbeider ved Tønsberg stasjon for å kunne gi de reisende et bedre togtilbud mellom Oslo og Tønsberg. I forbindelse med dette er det nødvendig å utvide området som blir berørt av disse arbeidene i reguleringsplanen.

  • Prosjektnyheter
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 11. januar 2022 klokken 16:18

Oppdatert: 11. januar 2022 klokken 16:24

Tegning over toglinjer og bebyggelse

Illustrasjon som viser området som berøres av planutvidelsen

Det pågår for tiden bygging av sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. For å dra full nytte av dette skal Bane NOR også gjøre arbeider på og ved Tønsberg stasjon.

Disse arbeidene vil innebære etablering av nye spor, ny plattform ved spor 4, nye atkomster og oppgradering av eksisterende plattformer. Dette vil skape en mer funksjonell stasjon i Tønsberg, samtidig som det gjør det mulig å kjøre flere tog fra stasjonen.

Høring av utvidelse

Reguleringsplan for dette tiltaket har vært ute på høring, men etter høringen har det kommet frem at det kan bli behov for å benytte Erlandsens gate til anleggstrafikk i byggeperioden (2022-2025). Før dette kan bli innarbeidet i reguleringsplanen må det gjennomføres en høring.

Frist for høringsinnspill er 22. februar 2022. Merknader kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no. Husk å merke uttalelse med «Tønsberg stasjon- planID 3803 20200199». Send gjerne kopi til postmottak@banenor.no merket med «sak: 202011386».

Relevante plandokumentet finner du her.

Har du spørsmål, kan du kontakte Gisle Totland i Bane NOR, på epost totgis@banenor.no eller telefon 90620518.


Publisert: 11. januar 2022 klokken 16:18

Oppdatert: 11. januar 2022 klokken 16:24