Ensporet drift Sandnes sentrum stasjon

På grunn av arbeidene på Sandnes sentrum stasjon vil det være ensporet drift i 8 uker i sommer.

Publisert: 16. mai 2024 klokken 16:40

Bane NOR fornyer og oppgraderer stasjonen, tiltakene omfatter nye trapper og heiser, oppgradering av plattformer, eksisterende ramper og trapper samt øvrige utvendige overflater på betongkonstruksjoner. 

I sommer skal det gjøres arbeider på plattformene på Sandnes sentrum stasjon. Arbeid på plattform er så nær sporene, at vi av sikkerhetsmessige grunner må stenge sporet til plattformen det jobbes med. Det betyr at alle tog uansett retning går i samme spor gjennom sommeren. Først en periode fra plattform 6, deretter en periode fra plattform 5. 

Periode med ensporet drift i sommeren

  • Fra 15. juni til 14. juli er spor 5 stengt. Dette er sporet i retning Stavanger. I denne perioden går alle tog i begge retninger fra spor 6.
  • Fra 15. juli til 11. august er spor 6 stengt. Dette er sporet i retning Egersund. I denne perioden går alle tog i begge retninger fra spor 5.

Skeiane stasjon stengt

I siste periode med ensporet drift (15. juli til 11. august) vil ikke togene stoppe for på- og avstigning på Skeiane stasjon. Reisende bes benytte Sandnes sentrum stasjon, plattform 5. 

Du kan lese mer om prosjektet her


Publisert: 16. mai 2024 klokken 16:40