Status arbeidsstans utenfor sentrum

Det er nå to uker siden Bane NOR stanset arbeidene til vår Entreprenør MossIA på grunn av utfordringer knyttet til manglende etterlevelse av kontrakt og regelverk.

  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Nyheter og aktuelt
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 16. februar 2024 klokken 10:24

Status nå er at arbeidene til MossIA fortsatt er stanset. Aktiviteten i sentrum er ikke påvirket, og fortsetter som planlagt. Stansen påvirker ikke tidspunkt for ferdigstillelse av dobbeltsporet.

Les mer om bakgrunnen for stansen her: https://www.banenor.no/prosjekter/alle-prosjekter/nytt-dobbeltspor-sandbukta-moss-sastad/2024/midlertidig-stans-av-mossias-arbeider/

Bane NORs prosjektsjef Eirik Harding Hansen sier dialogen med MossIA om hvordan avvikene kan lukkes er konstruktiv.

- Inntrykket er at MossIA jobber intensivt med å lukke avvikene. Målet er at stansen blir så kortvarig som mulig. Men vi er avhengig av at avvikene er bekreftet lukket før arbeidene kan gjenopptas. Vi er ikke i mål ennå, og det er derfor ikke mulig å gi noe tidsestimat, sier prosjektsjefen.


Publisert: 16. februar 2024 klokken 10:24