Flytter Fjordveien nærmere Værlegata

MAI: Arbeidet med å forberede flytting av Fjordveien nærmere Værlegata pågår for fullt. Påkobling til ny trasé skjer natt til onsdag 15. mai, og klokken 06 skal "ny" vei åpne.

  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Nyheter og aktuelt
  • Østfoldbanen

Publisert: 30. april 2024 klokken 07:25

Dronefoto som viser omlagt vei.

Det er ved de røde sirklene i bildet at den omlagte delen av Fjordveien kobles på Nyquists gate og rundkjøringen. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Det er på strekningen Nyquists gate og rundkjøringen i Kransen at Fjordveien legges om nå. Omleggingen har en varighet frem mot 2030. Lenger sør vil veien flyttes flere ganger med kortere varighet.

Frigjøre plass
Veien flyttes for å frigjøre plass for byggegropen der det skal bygges jernbanekulvert som skal kobles på Mossetunnelen.

Arbeidene med å forberede byggegropen starter etter sommeren. Da skal det etableres vegger som skal sikre byggegropen. Arbeidet med å sette jetpeler, som skal stabilisere massene som skal graves ut, er allerede i gang.

Dronefoto som Kransen og omlagt vei.

Dronefoto fra tirsdag morgen (30/4). Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Forberedelser
Før veien kan flyttes, må flere arbeider være ferdig på området mellom Værlegata og dagens Fjordveien. Blant annet skal det etableres drenering, samt føringskanaler for anleggsvann og strøm for senere bruk.

Det skal bygges ny vei, fortau og bussholdeplass. Den nye veien består av flere lag med masser, og de ulike lagene må komprimeres. Dette kan gi vibrasjoner lokalt.

Trafikk før 17. mai
Den "nye" veistrekningen åpner onsdag 15. mai klokken 06. Det er nødendig med kveldsarbeid tirsdag 14. mai og påfølgende natt for å utnytte den delen av døgnet da det er minimalt med trafikk i området. 

Her jobber vi nå: banenor.no/moss finner du oversikt over aktiviteten i de ulike anleggsområdene.


Skrevet av:

  • Øystein Stavdal Paulsen

Publisert: 30. april 2024 klokken 07:25