Starter opp igjen sprengningsarbeidet i Carlbergtunnelen

Onsdag 3. mai starter arbeidet med å sprenge ut de resterende 470 meterne av bunnen av Carlbergtunnelen. Det er beregnet å bruke 10 uker på dette.

  • Østfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 2. mai 2023 klokken 16:10

Arbeidsmaskiner i tunnel

Den siste tiden har det vært jobbet med etterarbeider, blant annet utjevningssprut med betong i Carlbergtunnelen. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

I november 2022 nådde vi den nordlige endeveggen i Carlbergtunnelen, og det gjenstår kun 40 meter med fjell frem til Kleberget der det blir tunnelåpning. 

 

I første runde var det kun den øverste delen av de nordligste 470 tunnelmeterne som ble sprengt ut.

 

Ekstra bred tunnel i nord

 

I de ca. 470 meterne av Carlbergtunnelen i nord, er tunnelen ekstra stor for å kunne romme tre togspor i bredden. Her er tunnelen opptil 22 meter bred og over 12 meter høy. Tunnelen er rett og slett for stor til å sprenge ut hele tverrsnittet i én omgang.

 

Sprenger i to omganger

 

Det ble da valgt å ta ut berget i to omganger, hvor «toppskiven» eller øvre del er sprengt ut helt til endeveggen i nord. Mens «Pallen», nedre del, består av ca. 3 meter dybde med berg som skal sprenges ut nå i mai og juni. 

 

- En positiv effekt av å gjøre dette i to omganger, er at det bedre tilgang til hengen, eller tunneltaket, når det skal jobbes med etterarbeider. Da blir det ikke fullt så høyt opp, og det gir oss sikrere og mer effektive arbeidsprosesser, forklarer prosjektleder for tunnel, Kenneth Haraldseth.

 

Nå er etterarbeider med utjevningssprut av betong tunneltaket fullført, og vi er kommet til det punktet at vi er klare for å sprenge ut den nederste delen av tunnelen.

 

Splitter traseen i to

 

«Pallen», altså den nedre delen av tunnelprofilet, deles igjen i to i bredden, slik at vi først tar ut halvparten på den ene siden, deretter den andre siden.

 

Vi starter i syd fra omtrent like under Ringveien 9B, og sprenger først mot det nordlige endepunktet som er omtrent ved enden av Sturlas vei. Derfra fortsetter vi å sprenge oss tilbake mot syd og stanser når vi er kommet til startpunktet.

 

Et kart med mørk markering som viser hvor tunnelen skal sprenges

Bunnen av den nordligste delen av Carlbergtunnelen skal sprenges ut. Kartutsnittet viser traseen. Skjermfoto: Blastmanager AS

 

- Det er beregnet 60 salver for å fullføre løpet, ca. en salve per dag fra mandag til lørdag i rundt 10 uker. Fremdriften vil være rundt 15 meter per salve, forteller Haraldseth.

 

Kun boring før sprenging

 

Arbeidet med tunnelsprenging foregår med faste operasjoner som gjentar seg. Til forskjell fra ordinær tunneldrift vil det ikke bli injeksjonsboring etter salvene, men det blir boring av salvehull før sprenging. Det betyr mindre borearbeider, og mindre samlet borestøy for naboene. 

 

I Carlbergtunnelen er det gode bergforhold hele veien, noe som har gjort at fremdriften i tunnelen har vært god. 

Det er planlagt faste skytetider/tidsrom for sprengning på kvelden mellom kl. 19:00-23:00. Dette for å ha hele natten til å få gassene ut av tunnelen før etterarbeider starter kl. 07:00. Endringer kan forekomme. Fra kl. 07:00 foregår utlasting av sprengstein, og påfølgende boring.

Forventer gjennomslag i 2025

Gjennomslaget i tunnel mot sentrum blir en del av sentrumsarbeidene. Det er ikke endelig avklart når dette vil skje, men vi antar i løpet av 2025. 

 

Varsel på SMS

 

Sprengningene varsles i forkant med SMS til de som er påmeldt varslingstjenesten. Er du ikke meldt på SMS-varsel?  Følg linken og meld deg på varselet. (├ąpnes i ny fane)

 


Publisert: 2. mai 2023 klokken 16:10