Ferdig med å drive Carlbergtunnelen mot nord

Denne uken nådde Bane NORs tunnelentreprenør MossIA den nordlige endeveggen i Carlbergtunnelen. Med det gjenstår 40 meter før gjennomslag på Kleberget.  

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Publisert: 6. desember 2022 klokken 21:28

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 12:38

Flere menn i vernetøy står foran tunnelendevegg

Bjørgvin Gudjunsson tunnelingeniør BaneNOR, Kenneth Haraldseth prosjektleder tunnel Bane NOR, Nils Martin, tunnel manager MossIA, Ragnar Reitan, project director MossIA, Eirik Harding Hansen, prosjektsjef Bane NOR og Gunhild Bøgnæs, Communications and Community Manager MossIA. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

- At MossIA har drevet tunnelen frem til 40-metersmerket betyr at prosjektet har nådd en viktig milepæl. Dette er takket være strålende innsasts fra tunnellaget, og ikke minst et godt samarbeid mellom Bane NOR og MossIA, sier Bane NORs prosjektsjef, Eirik Harding Hansen.

I henhold til avtalen som ble gjort mellom Bane NOR og MossIA etter at sentrumsarbeidene ble avbestilt, skulle entreprenøren avslutte tunneldrivingen 40 meter før gjennomslag, fordi dette arbeidet må ses i sammenheng med øvrig aktivitet i sentrum. Gjennomslaget for tunnelen blir derfor en del av entreprisene som tildeles i sentrum. Denne er ikke lyst ut enda.

God fremdrift

Det har tatt nesten tre år å drive tunnelen gjennom fjellet fra Carlberget og nord til Kleberget. Den første salven gikk på Carlberg i februar 2020. Kvaliteten på fjellet har gitt gode arbeidsforhold, og det har ikke vært nevneverdige utfordringer underveis.

- Fremdriften har vært god, på opptil 17,5 meter i uken, sier Harding Hansen.

Sprenger bunnstrossen til våren

Selv om prosjektet nå har nådd endeveggen, gjenstår utsprengning av bunnstrossen, eller underetasjen, de siste 470 meterne. Sprengning av bunnstross vil starte opp i til våren. Årsaken til todelingen er at tunnelprofilen er for stor til å sprenges i én etappe.

- Tunnelløpet går fra to til tre spor på denne strekningen, og vider seg ut til 22 meters bredde og 13 meters høyde. Denne profilen er for stor til å sprenges i én etappe. Vi sprenger derfor først den øvre delen, før vi sprenger den nedre.

MossIA regner med å komme i gang med dette etter påske. Arbeidet er antatt å ta cirka to måneder, og vil starte ved Kleberget og bevege seg sydover.

- Frem til det vil naboer merke lite til sprengningsarbeid, sier Harding Hansen.

Fortsatt støyende arbeider

Det blir likevel støyende arbeider i tunnelen fremover, blant annet mindre salver for å sprenge ut grøfter, og annet etterarbeid som boring og pigging i fjellet, samt støping av fundamenter, og mer. Dette arbeidet skjer fortløpende. Prosjektsjefen håper på tålmodighet fra berørte naboer også i denne perioden.

- Vi vet at det støyer mye når vi jobber, og vi er veldig takknemlige for gode naboer som viser forståelse og tålmodighet. Det er en glede for å kunne by på en juletid uten de største sprengingene, selv om det likevel ikke blir helt stille fra oss, sier Harding Hansen.

 


Publisert: 6. desember 2022 klokken 21:28

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 12:38