Siste salve i Mossetunnelen

Rett før klokken 15 fredag 13. oktober ble siste tunnelsalve fyrt av i Mossetunnelen. MossIA er dermed ferdig med å drive både Carlberg- og Mossetunellen.

  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 13. oktober 2023 klokken 14:14

Foto av arbeidere i tunnel.

F.v.: Ignacio Tauroni (ass. prosjektleder tunnel, Bane NOR), Nils Martin (prosjektleder tunnel, MossIA) og Leiv Sanden (byggeleder tunnel, Bane NOR) rett før siste salve. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Det betyr at MossIA(├ąpnes i ny fane) har sprengt ut 4,4 kilometer med bergtunnel . Det er totalt fyrt av 1560 salver, og fjernet 2,5 millioner tonn med stein, fra de to tunnelene.

Foto av arbeidere som lader sprenghull med sprengstoff.

Tunneldriverne lader salven i forhåndsborrede hull. I siste salve gikk det med cirka 800 kilo flytende sprengstoff. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Etterarbeider
Nå gjenstår etterarbeider i form av blant annet vann- og frostsikring, bygging av portaler, pumpestasjon og drenssystemer, støp av ferdig tunnelprofil, bygging av portaler, samt etablering av underbygning for ballastpukk og spor.

Foto fra tunnelen.

I Mossetunnelen er det støpt mer enn 700 meter ferdig tunnel. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Det gjenstår også noe grøftesprengning i Mossetunnelen. Salvene som fyres av her, er imidlertid mye mindre enn hovedsalvene som mange som bor tett på tunneltraseene har merket.

Ordføreren fyrte av første salve
I Mossetunnelen fyrte ordfører Hanne Tollerud av første salve i november 2019.(├ąpnes i ny fane)

Gjennomslag mot Kransen tas i løpet av 2027, når byggegropen er tilstrekkelig gravd ut. Det gjenstår cirka 40 meter med berg. Gjennomslaget tas fra utsiden og inn.  

Siste salve på Carlberg i 2022
På Carlberg startet tunnelarbeidene opp i februar 2020. Her ble siste drivesalve skutt i desember 2022.

I Carlbergtunnelen gjenstår gjennomslag både på Carlberg og på Kleberget. Begge gjennomslag tas i løpet av 2025.

Ingen alvorlige skader
I løpet av de drøye tre og et halvt årene med tunneldriving, har det ikke vært alvorlige uhell eller skader i forbindelse med tunneldrivingen.

Tunneler ferdig i 2025
MossIAs kontrakt med Bane NOR består av ni kilometer dobbeltspor, inkludert to tunneler. MossIA skal i henhold til kontrakt levere et anlegg klargjort for jernbanetekniske installasjoner i 2025.


Publisert: 13. oktober 2023 klokken 14:14