Forbereder den store motfyllingen i sentrum

Mellom Fjordveien og Værlegata er Bane NOR i gang med å installere rundt 50.000 lengdemeter med vertikaldren.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 14. juni 2023 klokken 21:54

Store anleggsmaskiner i arbeid.

Den gule spesialriggen setter vertikaldren i forborede hull i bakken. Drensrørene føres ned til fjell eller faste masser. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Funksjonen er å håndtere et forventet økt poretrykk når motfyllingen legges etter sommeren. Forberedelsene startet midt i april, med forboring for å fjerne hindringer i grunnen. Totalt skal det settes cirka 3.400 vertikaldren ned til fjell eller fast masse. Dybden varierer fra 6 til 25 meter.

Bilde fra anleggsområde.

Ferdig satte vertikaldren stikker opp av bakken. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Flere etapper
Slik det ser ut nå starter arbeidet med den 80.000 kubikkmeter store motfyllingen i september. På grunn av størrelsen må fyllingen legges i flere etapper. Inne i mellom etappene må Værlegata, og senere Fjordveien, midlertidig legges om.

Etter sommeren begynner vi også med jetpeling i området vi kaller stasjonsområdet nord, dette er mellom Rockwool og Boyebakken.

Ni av ti kilometer går på skinner
Mens ni av ti kilometer av dobbeltsporutbyggingen bokstavelig talt går på skinner, skaper krevende grunnforhold i sentrum utfordringer for den resterende kilometeren. En stor mengde tiltak må utføres for å stabilisere grunnen i området, både for å kunne bygge jernbane – men også for å skape bedre sikkerhet for en hel bydel

Mer enn jernbaneprosjekt
Blant annet må det etableres midlertidige og permanente motfyllinger, støttekonstruksjon, avgravinger og et stort antall jetpeler. Tiltakene gjør sikkerheten i de mest kritiske områdene betydelig bedre. 

Dette handler ikke lenger bare om et nytt dobbeltspor, men om å få en hel bydel i Moss sentrum på trygg grunn. Utbyggingen har derfor blitt mer enn et jernbaneprosjekt.

 Les mer om forberedelsene til å sette vertikaldren.

 

 


Publisert: 14. juni 2023 klokken 21:54