Forbereder installasjon av vertikaldren

Mellom Fjordveien og stasjonsområdet i Moss, er Bane NOR i gang med forberedende arbeider for å kunne installere vertikaldren i grunnen.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 19. april 2023 klokken 12:48

Arbeider med anleggsrigg.

Keller Geoteknikk forbereder grunnen for installasjon av vertikaldren. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

En gul rigg som er forholdsvis godt synlig nedenfor Fjordveien har begynt å skovlbore for å fjerne hindringer, slik at drensrørene kan føres ned til leirelaget, for å unngå oppbygging av poretrykk i grunnen når den store motfyllingen etableres etter sommeren.

Borerigg i anleggsområde.

Riggen som gjennom borring fjerner hindringer i grunnen. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Hovedarbeid fra juni
Når forboringene er utført kan hovedjobben med å installere vertikaldren begynne. Vi antar å komme i gang med dette tidlig i juni. Prosjektert mengde vertikaldren er totalt 50 314 meter fordelt på 3935 hull.

Ruvende rigg
Riggen som benyttes til å installere drensrørene veier 65 tonn, og synes godt. På grunn av vekten har vi opparbeidet et nett av anleggsveier inne på området, slik at riggen kan forflytte seg uten problemer.

Arbeidet utføres av Keller Geoteknikk AS, som er underleverandør til Leif Grimsrud AS.

Flere etapper
Motfyllingen som skal i flere etapper skal etableres fra stasjonsområdet og over Fjordveien er del av tiltakene med å etablere områdestabilitet der vi skal bygge ny jernbanestasjon.

Les mer om vertikaldren(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 19. april 2023 klokken 12:48