Park & Anlegg på plass

Bane NORs nye entreprenør i Moss sentrum, Park & Anlegg AS, etablerer seg nå i anleggsområdet i sentrum.

  • Østfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 8. september 2023 klokken 11:24

Bilde av to ledere fra Bane NOR og Park & Anlegg ute i anleggsområdet.

Vegard Johansen, Park & Anlegg og Rune Julsen, Bane NOR. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Bane NORs nye entreprenør i Moss sentrum, Park & Anlegg AS, etablerer seg nå i anleggsområdet i sentrum.

Park & Anlegg ble i juni tildelt kontrakten for «forberedende arbeider» i sentrum. Dette er en videreføring av kontrakten til Leif Grimsrud AS.

Motfylling
I denne kontrakten inngår blant annet omlegging av veier, vann og avløp, massetransport og etablering av den store motfyllingen som skal legges fra stasjonsområdet og etter hvert over Fjordveien, sier Rune Julsen, Bane NORs delprosjektleder for arbeidene i Moss sentrum.

Hjelpearbeider
Park & Anlegg skal også klargjøre fjellpartiet på Kleberget for gjennomslag for Carlbergtunnelen, drifte renseanlegget som skal håndtere alt anleggsvann i sentrum, og stå for alle hjelpearbeidene i forbindelse med grunnforsterkningen som skal utføres av Keller Geoteknikk

Ny brakkerigg
En toetasjes brakkerigg er nå under oppføring syd på anleggsområdet i sentrum, nær Kleberget. Her skal både Park & Anlegg og Keller Geoteknikk inn med både funksjonærer og arbeidere.

Dronefoto av anleggsområdet.

Brakkeriggen som skal huse entreprenørene i sentrum. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Motfylling
- Park & Anlegg vil i månedsskiftet september/oktober gå i gang med den store motfyllingen som skal legges fra stasjonsområdet og etter hvert over Fjordveien. Alt arbeidsunderlag er klart, men vi bli ferdig med montering av nødvendig overvåkingsutstyr i grunnen før vi begynner å legge på stein, avslutter Rune Julsen i Bane NOR.

Glade for å være i gang
- Vi er glade for å være i gang med våre arbeider, og vi ser frem til å ta del i et spennende prosjekt, sier daglig leder Øyvind Bergersen i Park & Anlegg.


Publisert: 8. september 2023 klokken 11:24