Bane NOR i Moss tildeler kontrakt til Park & Anlegg AS

Torsdag 29. juni tildelte Bane NOR entreprise forberedende i Moss sentrum arbeider til Park & Anlegg AS. De leverte tilbudet med best forhold mellom pris og kvalitet i konkurransen.

  • Østfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 30. juni 2023 klokken 14:05

Dronefoto over Moss sentrum

Dronefoto over Moss sentrum Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

- Vi er svært fornøyde med å ha Park & Anlegg AS med på laget. Dette er en solid entreprenør og vi ser frem til å starte samarbeidet så snart som mulig, sier prosjektsjef i Bane NOR, Eirik Harding Hansen.

Forberedende arbeider

Arbeider som inngår i entreprisen er blant annet omlegging av vann og avløp, veier, massetransport, motfyllinger, tunnel og forskjæring på Kleberget, samt etablering av riggområder og forberedende arbeider for entreprisen som ble tildelt Keller Geoteknikk AS tidligere denne uken.

- Vi ser med glede og stolthet på tildelingen av dette oppdraget for Bane NOR. Dette er et oppdrag som passer Park & Anlegg meget godt der vi kan engasjere og nyttiggjøre oss av mange av våre kompetente ressurser, både i produksjon og ledelse, sier daglig leder Øyvind Bergersen.

Sikkerhet kommer først

Nye Moss stasjon skal bygges i et område med betydelige forekomster av kvikkleire. Det kreves derfor streng kontroll og overvåkning av arbeidet som skal gjøres i dette området.

- Vi jobber hele tiden ut ifra et prinsipp om at sikkerhet går foran alt, også fremdrift og økonomi, og har tilrettelagt kontrakt med entreprenøren for dette. Vi som byggherre vil levere arbeidsunderlag med klare rekkefølgebestemmelser, og vi skal ha utstrakt kontroll og omfattende overvåkning over alt arbeidet som gjennomføres i sentrum, forteller Harding Hansen.

Kvikkleiresonen i Moss sentrum er i dag overvåket 24/7 av et omfattende apparat med blant annet poretrykksmålere og inklinometer, som fanger opp alle bevegelser og rystelser i bakken. Dette apparatet vil også være sentralt for overvåkningen når vi starter arbeidet.

Starter like etter sommeren

Arbeidsområdet for entreprisen vil være det som senere skal huse nye Moss stasjon, samt Kleberget. De forberedende arbeidene forventes å starte august 2023 og vare ut 2025.

Kontraktsrammen har en størrelse på ca. 300 MNOK. Det er karenstid på 10 dager, og vi planlegger for kontraktsignering i uke 28.


Publisert: 30. juni 2023 klokken 14:05