Påbegynt arbeider i Dr. Galtungs vei og på Moss kirkegård

Nå starter jobben med omlegging av vann og avløp på Moss kirkegård og i Dr. Galtungs vei. Beboere må belage seg på tidvis stengt vei.

Publisert: 11. august 2023 klokken 14:07

Vei med merking og måleapparat. I bakgrunnen står en bil og hus.

Denne uken startet forarbeidet til omlegging av vann og avløp i Dr. Galtungs vei. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Redusert fremkommelighet og stengning

I forbindelse med omlegging av vann- og avløp, vil de kommende ukene by på graving og boring i og ved Dr. Galtungs vei. Enkelte steder vil det graves i selve veibanen og veien vil være midlertidig stengt for biltrafikk, i opp mot 1-2 dager. Veien vil etter planen være åpen lørdag og søndag. Det blir parkering forbudt så lenge arbeidet pågår, fra nr. 13 og innover i gaten.

I gangveien som leder fra kapellet på kirkegården og i retning Dr. Galtungs vei, blir det bore- og gravearbeider for å legge om vann og avløp. Gangveien vil være stengt mens arbeidet pågår.

Arbeidet foregår på dagtid, og innebærer støy fra gravemaskin, lastebiler og borerigg. Arbeidene på disse stedene er beregnet å ta fire til fem uker.

Det blir støy fra spunting

Mandag 14. august starter arbeid med spunting i Nyquists gate nord for Moss stasjon. Spuntingen vil foregå på dagtid mandag til og med onsdag. Naboer i Nyquists gate, Værlegata, Thorneløkkveien, Haveveien, Høienhaldgata, Jernbanegata og Dr. Galtungs vei vil bli berørt av støy over grenseverdi.

Årsaken til at vi må sette spunt, er for å etablere støttevegger i en grop for videre jobb med vann og avløp. 

Kommende VA-arbeider i sentrum

I både august og september blir det mer vann- og avløpsarbeid som vil påvirke veinettet i sentrum. Hovedvannledningen til Jeløya skal legges om, og det medfører gravearbeider i og langs Steinullbakken opp mot krysset i Tegleverksveien. Arbeidet vil ta ca. tre-fire uker, med planlagt oppstart i løpet av uke 33. Gaten vil bli stengt i arbeidsperioden. Det blir støy fra anleggsmaskiner, men støyen vil ikke overstige grenseverdiene. 

Videre skal vannledningen mellom Carl Jenssens vei og Kleberget kobles sammen, og avløp fra tilstøtende område skal kobles på ny pumpeledning. Dette vil medføre stenging av Carl Jensens vei i krysset mellom Værlegata og Carl Jenssens vei. Mer informasjon om dette kommer. Arbeidsperioden er estimert til fire-fem uker, og planlagt oppstart er i uke 35.

For mer informasjon om kommende arbeider, besøk siden vår som vi oppdaterer jevnlig: Her jobber vi nå.

Oppfordrer til å gå og kjøre utenom anleggsområdet

Det blir høy aktivitet i sentrum fremover med omlegging av vann og avløp flere steder, og kommende etablering av motfylling. Vi oppfordrer derfor trafikanter til å benytte veiene som går rundt og utenom anleggsområdet, fremfor å ferdes i Værlegata.

Omlegging før motfylling

Årsaken til at vi må legge om vann og avløp nå, er at vi skal kunne begynne arbeidet med en midlertidig motfylling i sentrum. Fra september skal den legges fra dagens stasjonsområde og over Fjordveien. Motfyllingen er del av de områdestabiliserende tiltakene som må på plass før vi kan begynne med jernbanetiltakene. Tiltakene skal gi bedre områdestabilitet i bydelen der jernbaneanlegget bygges. Når arbeidet er fullført, vil sikkerheten i de mest kritiske områdene være styrket.


Publisert: 11. august 2023 klokken 14:07