Har startet jetpeling i stasjonsområdet

Bane NOR er nå i gang med å sette jetpeler fra Steinullbakken mot stasjonsområdet.

Publisert: 19. september 2023 klokken 14:45

Foto fra anleggsområde med anleggsrigger.

Første jetpel ble satt tirsdag morgen. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Jetpelene er et av tiltakene som skal bedre områdestabiliteten, og øke sikkerheten i faresone Moss havn. Det vil være kontinuerlig drift frem mot neste sommer.

SE FLERE BILDER PÅ FACEBOOK-SIDEN VÅR(åpnes i ny fane)!

Øker sikkerheten
- Den iboende risikoen i området er uendret, men sikkerheten er allerede vesentlig styrket, blant annet gjennom motfyllingen vi etablerte i Kransen før jul, og med tanke på all kunnskapen vi har opparbeidet om forholdene. Sikkerheten øker nå ytterligere dag for dag, i takt med at vi setter jetpeler og begynner å legge neste motfylling, sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen.

Motfyllingen skal legges av Park & Anlegg AS og dette arbeidet starter første uken i oktober.

Entreprenør med erfaring
Det er Keller Geoteknikk som er utførende entreprenør for installasjon av jetpeler. Keller ble i sommer tildelt kontrakten for grunnforsterkning i sentrum. Som underleverandør til MossIA har Keller tidligere satt jetpeler både i Kransen og i stasjonsområdet.

- De har med andre ord erfaring fra å jobbe i Moss sentrum, og med krevende grunnforhold, sier Eirik Harding Hansen.

Testfelt
De første jetpelene settes i et eget testfelt. Hensikten er å verifisere at designparameterne tilfredsstilles, blant annet med tanke på krav til styrke og helning. Testfeltet blir del av det permanente tiltaket.

- Vi ønsker rett og slett å verifisere at utførelsen er i tråd med prosjektering og arbeidsgrunnlag, og få mulighet til å justere designet dersom det skulle være avvik, sier Eirik Harding Hansen.

Sammenhengende belte
Jetpelene som settes i bakken nå, skal danne et belte fra Rockwool og nordover mot Nyquists gate. Totalt skal det settes rundt 900 peler i dette området. Diameteren varierer mellom 1400 og 1800 millimeter, og de antas å få en gjennomsnittslengde på 10-12 meter. Pelene borres og støpes ut til fjell.

Senere skal det også settes jetpeler øst for Nyquists gate og langs Fjordveien. Totalt er det snakk om cirka 2000 jetpeler, som skal bidra til å bedre områdestabiliteten. I tillegg kommer jetpeler som skal settes i byggegropen i Kransen.

Riggområde
Keller har etablert seg med et eget riggområde mellom Rockwool og dagens jernbanespor. Her er siloer for sementblanding, filterpresser og renseanlegg. En egen brakkerigg er også på plass. Denne skal benyttes av folkene til Keller og Park & Anlegg.

Les mer om jetpeling her(åpnes i ny fane) (ekstern lenke)

SE FLERE BILDER PÅ FACEBOOK-SIDEN VÅR(åpnes i ny fane).

 

 


Publisert: 19. september 2023 klokken 14:45