Keller Geoteknikk AS tildelt kontrakt for grunnforsterkning i Moss

Det var Keller Geoteknikk AS som leverte tilbudet med det beste forholdet mellom kvalitet og pris, og ble tildelt kontrakten mandag 26. juni.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 27. juni 2023 klokken 09:55

Flyfoto av Moss sentrum

Dronefoto av Moss sentrum Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Skal bedre områdestabiliteten

Det må gjøres omfattende grunnforsterkning i Moss sentrum før Bane NOR kan begynne å bygge jernbanetraseen og stasjon. Arbeidet i kontrakten som nå er tildelt, omfatter all grunnforsterkning knyttet til områdestabilitetstiltak i Moss sentrum.  

Kontrakten inneholder flere store opsjoner på videre arbeid med grunnforsterkning for hovedarbeidene i Kransen, stasjonsområdet og Kleberget, samt den planlagte støtteveggen i Fjordveien. 

Sikkerhet er øverste prioritet

Bane NOR er fornøyd med å ha fått på plass en svært godt kvalifisert entreprenør for denne entreprisen.

- Keller viser god oppdragsforståelse, og leverte godt på faglige kvalifikasjoner. Vi ønsker å starte samarbeidet så raskt som mulig. Disse arbeidene vil bedre områdestabiliteten for hele denne delen av sentrum, og bidra til å gjøre Moss til en tryggere by, sier prosjektsjef for Sandbukta-Moss-Såstad-prosjektet, Eirik Harding Hansen.

Selve grunnforsterkningsarbeidet er planlagt å starte like nord for Rockwool etter sommeren.

Høyt faglig nivå på tilbyderne

Konkurransen ble kunngjort i november 2022 der fire aktører ble prekvalifisert og leverte tilbud innen fristens utløp i begynnelsen av mars. Evalueringen som Bane NOR har gjennomført denne våren, viser et svært høyt nivå på alle de prekvalifiserte tilbyderne.

Signering i juli

Det er karenstid på 10 virkedager fra tildeling, dermed vil kontrakten først formelt signeres fredag 7. juli.


Publisert: 27. juni 2023 klokken 09:55