Bane NOR gjenopptar arbeidene i sentrum

Etter stillstand i Moss sentrum siden februar 2021, starter aktiviteten opp igjen fra mandag 13. juni. Det skal både forberedes og gjennomføres områdestabiliserende tiltak.

  • Østfoldbanen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Publisert: 9. juni 2022 klokken 14:29

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Christian Lunde (prosjektleder, Grimsrød), Olav Stokkeland (avd.leder, Grimsrød), Magnar Kristiansen (daglig leder, Grimsrød), Eirik Harding Hansen (prosjektsjef Bane Nor), Rune Julsen (delprosjektleder Bane NOR). Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Etter at Bane NOR i fjor vinter stanset aktiviteten i sentrum på grunn av nye opplysninger knyttet til områdestabilitet ble det besluttet å dele opp arbeidene i flere entrepriser, for å full kontroll på geoteknisk prosjektering og utførelse av grunnstabiliserende tiltak og videre arbeid

Torsdag 9. juni ble første entreprise signert, med Halden-baserte Leif Grimsrud AS. Kontrakten inneholder både forberedende arbeider, grunnstabiliserende tiltak, samt rigg- og driftstjenester.

- Vi er fornøyde med å få Leif Grimsrud AS med på laget. Denne entreprenøren er godt kjent med prosjektet, og har erfaring med å jobbe i sentrum, sier Bane NORs prosjektsjef Eirik Harding Hansen.

Daglig leder Magnar Kristiansen i Leif Grimsrud AS sier entreprisen i Moss var attraktiv, og noe de ønsket å være med på.

- Vi har jobbet mye i det aktuelle området, og er godt kjent med utfordringene. Nå ser frem til et godt samarbeid med Bane NOR, sier Kristiansen.

Motfyllinger

Konkret omfatter entreprisen omlegging av vann- og avløp nær eksisterende spor ved Moss Havn, og etablering av spunt i forbindelse med dette. Omleggingen er nødvendig for senere å kunne jobbe uten å forstyrre togdriften. Dette starter allerede i uke 24. Hoveddelen av dette arbeidet skal gjennomføres under togstansen i sommer.

Deretter skal motfyllingen ved Kransen nord utvides, og det skal etableres en ny motfylling ved Kleberget. Arbeidet med motfyllingene vil starte etter skoleferien.

- Arbeidene pågår frem til jetpeling kan starte i sentrum, anslagsvis neste sommer, forklarer prosjektsjef Eirik Harding Hansen.

Milepæl

Prosjektsjefen kaller oppstarten av sentrumsarbeidene en milepæl.

- Etter at vi stanset i sentrum for mer enn ett år siden har vi jobbet med å prosjektere og finne gode løsninger for en sikker gjennomføring av de videre arbeidene. Alt handler om å gjøre ting på en trygg måte. At vi nå er i gang er en motivasjon for alle i prosjektet. Men det er også viktig at vi skal bidra til å gjøre hele området tryggere, uavhengig av jernbaneutbyggingen, sier han.

Veien videre

Bane NOR jobber nå videre med anskaffelser knyttet til grunnstabilisering, i hovedsak jetpeling og kalksementering. Det skal også inngås rådgiverkontrakter for prosjektering av det som kommer etter de områdestabiliserende tiltakene, blant annet kulvert og stasjonsbygning.

Tunnelstatus

I Carlbergtunnelen (Carlberg til Kleberget) er fremdriften god. Tunnelen er nå 30 meter under krysset Ringveien og Snorres vei, og totalt er cirka 1700 av 2105 meter tunnel ferdig sprengt.

Mossetunnelen (Sandbukta til Kransen), er nå under Wulfsbergs, ved politistasjonen. På grunn av utfordringer knyttet til inntrengning av vann er fremdriften liten. Det sprenges også rømningstunnel, som går i en sløyfe under Bjerget og Rv 19 for så å komme ut ved Mossehallen. Tunnelfront er nå under Myra, og cirka 150 meter gjenstår. Det forventes gjennomslag etter sommeren.

Sikkerhet viktigere enn tid

Bane NOR opererer nå med august 2026 som tidspunkt for ferdigstillelse av dobbeltsporet gjennom Moss. Det er imidlertid stor usikkerhet til dette tidspunktet på grunn av utfordringene i sentrum.

- Sikkerheten er det viktigste, og vi kommer ikke til å ta snarveier for å bli raskere ferdig, sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen.


Publisert: 9. juni 2022 klokken 14:29

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58