Bane NOR har avbestilt arbeidene i Moss sentrum fra MossIA

Årsaken er at totalentreprisekontrakten mellom Bane NOR og MossIA er basert på helt andre forutsetninger for sonen i Moss sentrum, enn det som ble avdekket av de supplerende grunn- og kvikkleireundersøkelsene som ble gjennomført sommer/høst 2020.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Publisert: 4. februar 2022 klokken 20:19

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Moss sentrum sett fra fugleperspektiv

Det kommende stasjonsområdet i Moss sentrum Foto: Bane NOR

MossIA har vår tillit

De grunnleggende forutsetningene for totalentreprisen er endret, og vi kan ikke rette på dette uten at det går på tvers av anskaffelsesregelverket.  

Det er viktig å presisere at Bane NOR har stor tillit til MossIA, som etter planen fortsetter arbeidene utenfor sentrum.

Sikkerheten til innbyggerne, togpassasjerene og de som jobber på anleggene våre kommer alltid først. Det er Bane NOR som har ansvar for håndtering av de krevende grunnforholdene, da er vi avhengig av å ha en kontrakt som gjør det mulig for oss å ta det ansvaret, sier konserndirektør Stine Undrum. 

Må følge regelverket

- Sammen med MossIA har vi forsøkt å finne en felles vei å gå sammen, og vi opplever at MossIA har vært løsningsorienterte og konstruktive for å komme til enighet. Men innenfor dagens kontrakt har det ikke vært mulig å finne en løsning uten å bryte Lov om offentlig anskaffelser, fordi det ville medført for store endringer i den gjeldende kontrakten, forklarer Undrum. 

Deles opp i flere kontrakter

Av sikkerhetsmessige grunner er det avgjørende at områdestabilitetstiltakene gjøres i en spesifikk rekkefølge og med en, til tider, meget forsiktig fremdrift. Bane NOR har derfor besluttet at det eneste riktige er å avbestille arbeidet i sentrum, fra MossIA, og at arbeidet i sentrum deles opp i ett prosjekteringsoppdrag, og flere mindre utførelsesentrepriser. 

- Dette gir oss en tydelig byggherrestyring både for prosjektering og bygging. Det gjør det også mulig for oss å isolere utfordringene i Moss sentrum, slik at de i mindre grad påvirker det arbeidet som MossIA har ansvar for utenfor sentrum, og som i dag går som planlagt, sier Undrum.  

Fremdrift og kostnad 

Undrum legger ikke skjul på at dette vil påvirke gjennomføringstid og totalkostnad for prosjektet, men det er for tidlig å si noe om hvor store konsekvensene vil bli. Først må nye avtaler inngås. Vi har allerede prosjektert en del av oppstarts aktivitetene, planen er at vi har de første entreprenørene på plass før sommeren, med oppstart senere på året, sier Undrum. 

 

 


Publisert: 4. februar 2022 klokken 20:19

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58