Planlegger for høring om Togparkering Moss i høst

Våren 2022 har det vært jobbet med å klargjøre et reguleringsplanforslag for Hensetting Moss til høring og offentlig ettersyn i mai-juni.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Togparkering Moss
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 23. juni 2022 klokken 09:59

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Illustrasjon av togparkeringsanlegg og togspor sett fra fugleperspektiv.

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for prosjektet Hensetting Moss er utsatt til høsten 2022. Foto: Bane NOR/Rambøll

Høringen blir nå utsatt til høsten. Bakgrunnen for utsettelsen er at arbeidet er i prosess hos Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

– Vi håper å komme videre med reguleringsplanen etter sommerferien. Nå planlegger vi for at høringen kan bli gjennomført høsten 2022, sier prosjektleder for Hensetting Moss, Robert Moan.

Utsetter anskaffelse av rådgiver

I samme vending som at planprosessen er forsinket, utsettes utlysning av konkurransegrunnlag for offentlig anskaffelse av rådgiver til gjennomføring av detaljplanlegging av byggefasen.

– Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon om anskaffelser og tidspunkter for når disse vil være tilgjengelige i markedet, sier Moan.

God prosess med departementet

Gjennom hele planprosessen har vi hatt god dialog og tett samarbeid med departementet. Det var i november 2019 at departementet besluttet at den videre planleggingen av prosjektet skulle gjennomføres som en statlig reguleringsplanprosess. Det betyr at KDD er planmyndighet. 

– Prosjektet har tidligere fått tilbakemeldinger fra departementet om at planprosessen har vært gjennomført på en god måte, og vi har forventninger om en snarlig avklaring for å komme videre, avslutter Moan.

Les mer om Togparkering Moss-prosjektet her

 


Publisert: 23. juni 2022 klokken 09:59

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58