Fakta om prosjektet

For å kunne øke antall tog fra Oslo til Moss, trengs det flere parkeringsplasser for togene.

  • Østfoldbanen
  • Planprosjekt

Publisert: 20. mars 2023 klokken 13:18

Togparkeringsanlegg og togspor sett fra fugleperspektiv.

For å kunne sette flere tog i trafikk ettersom dobbeltspor bygges ut, trengs det flere plasser for togparkering. Bane NOR er i gang med planlegging av nye togparkeringsanlegg på Østfoldbanen. Foto: Rambøll, Bane NOR

Når dobbeltsporet er ferdig bygd på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad kan antall avganger fra Oslo til Moss økes til seks tog i timen i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter. Bane NOR planlegger derfor å bygge et togparkeringsanlegg i Mosseregionen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at togparkeringen skal ligge på Gon.

Hva er et togparkeringsanlegg?

Et togparkeringsanlegg er der togene parkeres om natten, og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene som innvendig vask. Anlegget må være tilknyttet det nye dobbeltsporet, og ha en kapasitet og størrelse som er tilpasset togtrafikken. Se også denne filmen som forklarer hvorfor vi trenger togparkeringsanlegg.

Historikk

Bane NOR har sammen med de aktuelle kommunene vurdert 13 mulige plasseringer av anlegget.

Plasseringene som ble vurdert var Kleberget, Værle, Dilling, Såstadskogen (Såstadskogen og Såstad sør), Gon, Løken/Høgda (tidligere kalt Grimstadtoppen), Kjellerødåsen, Tesalajordet (Tesalajordet nord og sør), Gamle Råde stasjon, Solberghøgda og Kambo.

En del av disse alternativene var omtalt i utredningen Hensetting Østlandet i 2015. Alternativene som av Bane NOR ble ansett for å være realistiske, ble tatt med i planprogrammet. Alternativene var: Kambo, Gon, Løken/Høyda og Kjellerødåsen.

Sistnevnte ble senere delt inn i Kjellerødåsen vest og Kjellerødåsen øst. Planprogrammet lå på høring fra 30. august til 19. oktober 2018. 

November 2019 besluttet Kommunal og moderniseringsdepartementet at den videre planleggingen av prosjektet skal gjennomføres som en statlig reguleringsplanprosess. Det betyr at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet. 

21. februar 2021 bestemte Kommunal- og moderniseringsdepartementet at togparkeringen skal ligge på Gon.


Publisert: 20. mars 2023 klokken 13:18