Har lyst ut rådgiverkontrakt for Moss sentrum

SMS-prosjektet (Sandbukta-Moss-Såstad) har nå lyst ut rådgiverkontrakten for hovedarbeidene i Moss sentrum.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 10. oktober 2022 klokken 07:04

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Moss sentrum sett fra luftperspektiv.

Foto fra Kleberget mot Kransen Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Stasjonsbygning med mer 
- Kort fortalt inkluderer kontrakten som nå lyses ut byggegrop, kulvert, jernbaneunderbygning, stasjonsbygg med plattformer og stasjonsområde, tekniske hus og veisystemer, forklarer prosjektsjef Eirik Harding Hansen i Bane NOR. 

Prekvalifisering
Det er satt en frist til 07. november til å levere søknad om prekvalifisering til Bane NOR. Kvalifiserte søkere vil inviteres til å levere tilbud i løpet av november, deretter skal tilbudene evalueres, og det tas sikte på å tildele kontrakt i mars 2023.  

- Når arbeidet kan komme i gang avhenger av de områdestabiliserende tiltakene, og at disse er ferdigstilt i tilstrekkelig grad, sier prosjektsjefen.  

Endrede forutsetninger 
Da sentrumsdelen av kontrakten med MossIA ble avbestilt tidligere i år, var ikke prosjekteringen av arbeidene i Moss sentrum ferdig.  

- MossIA hadde begynt, og dette grunnlaget har vi tilgang til. Vi begynner derfor med en gjennomgang av tidligere prosjektering. Men forutsetningene for det som skal gjøres i sentrum er endret, og når en ny rådgiver skal inn så begynner vi i praksis på nytt, forklarer Eirik Harding Hansen. 

Flere kontrakter utover høsten 
Videre planlegges det for utlysning av grunnforsterkningskontrakten, som blant annet inkluderer  jetpel, kalksementpel og sekantpel, i månedsskiftet oktober/november. Her tas det sikte på kontraktstildeling i mars/april.  


Publisert: 10. oktober 2022 klokken 07:04

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58