Pauliveien benyttes som anleggsvei i uke 39-41

Fra 25. september til 15. oktober skal Pauliveien på Nykirke benyttes som anleggsvei.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt

Det er vår entreprenør NRC som skal benytte veien til og fra anleggsområdet. Dette vil medføre økt trafikkmengde i perioden. Veien vil bli skiltet, og strekningen får nedsatt hastighet, til 30 km/t, i perioden.

Trenger barnet ditt skoleskyss?

For å ivareta sikkerheten tilbys skoleskyss til skolebarn som benytter Pauliveien. Vi ber om at de som har behov for skoleskyss tar kontakt med oss på unb@banenor.no, slik at vi kan koordinere tilbudet etter behovet. 

Hvorfor benytter vi Pauliveien som anleggsvei?

Det skal gjøres arbeider på og ved den ordinære anleggsveien, som bygging av spor og legging av føringsveier. Derfor må anleggsveien som vanligvis benyttes stenges, og Pauliveien benyttes midlertidig. 

Trenger du mer informasjon?

Du kan kontakte vår nabokontakt Pernille Krafft alle hverdager mellom kl. 09-15.
Telefon: 904 19 578
E-post: unb@banenor.no

Pauliveien går langs E18
Kartutsnitt som viser plassering av trafikkskilt