Støyende nattarbeid

Det pågår støyende nattarbeider i nærheten av Tangentunnelen i perioden 4. mars til og med 8. mars, på Nykirke i Horten kommune.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 26. februar 2024 klokken 12:26

Arbeidet som skal utføres 

Det skal pågå nattarbeider ved Tangentunnelen 4. mars til og med 8. mars. Arbeidet er støyende og vil pågå fra klokken 01:00-04:30. 

Det skal monteres master, omlegging av barduner, returledning og jordingsarbeid.

Vi bruker to stykker Lennen (skinnegående traktorer) i arbeidet, en med kran og muttertrekkere.

Hvorfor nattarbeid? 

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig å arbeide når det ikke er togtrafikk. Ved å gjennomføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med ingen trafikk, bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir rammet.

Trenger du mer informasjon?

Du kan kontakte vår nabokontakt Pernille Krafft alle hverdager mellom kl. 09-15.
Telefon: 904 19 578
E-post: unb@banenor.no

Nytt dobbeltspor Nykirke mellom Barkåker

Kort om prosjektet:

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum , togparkering på Barkåker og oppgradering av Tønsberg stasjon . 

Utbyggingen startet for fullt i første halvår 2020, og det nye dobbeltsporet skal tas bruk i 2025. Da blir det mulig å kjøre fire tog timen mellom Tønsberg og Oslo.  


Publisert: 26. februar 2024 klokken 12:26