Spunting ved Kopstadveien

I uke 14 fortsetter etter planen spuntingen sør for Kopstadveien. Arbeidet kan komme til å overskride grenseverdiene for støy.

Publisert: 17. mars 2021 klokken 09:07

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:54

Når Bane NOR gjennomfører et så stort utbyggingsprosjekt som nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, vil noen av anleggsaktivitetene dessverre overskride grenseverdiene for anleggsstøy i gjeldende reguleringsplan. Bane NOR og entreprenøren må forholde seg til gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging  T-1442/2016.(├ąpnes i ny fane) 

Bane NOR har derfor fått dispensasjon fra Horten kommune for overskridelse av støyverdiene for arbeidsoperasjoner som vi vet ikke kan gjennomføres uten at vi overskrider støygrensene.  Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører.

Det skal være en pause i arbeidet mellom kl. 11.00-12.00 hvis grenseverdiene overskrides. Arbeidet følger for øvrig normal arbeidstid i dagsonen (07-19 mandag-fredag og 08-16 på lørdager).

Spuntingen sør for Kopstadveien er en fortsettelse av arbeidet som er gjort nord for veien, og gjøres for å bygge betongtunnelen som skal gå under E18 og Kopstadveien. 

Spørsmål og henvendelser kan rettes til unb@banenor.no eller til prosjektets nabokontakttelefon 90419578 (bemannet 09-15 man-fre).


Publisert: 17. mars 2021 klokken 09:07

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:54