Transportkomiteen besøkte Drammen

Mandag 15. januar besøkte Stortingets transport- og kommunikasjonskomite Drammen. Her fikk komiteen høre om et byggeprosjekt som var på plan både når det gjelder tid og kost.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 16. januar 2024 klokken 10:27

Tre personer foran bygning, snødekket bakke, en i arbeidstøy.

Prosjektsjef Hanne Stormo fortalte Transport- og kommunikasjonskomiteen om arbeidene som pågår i Drammen. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Transportkomiteen er på en tre dagers rundreise i Buskerud, og i Drammen ville de høre og se hva som hadde skjedd siden forrige besøk i 2021. 

Fordi utbyggingen nå har den mest synlige aktiviteten rett ved Drammen stasjon, var det lite transportbehov for komiteen når den først hadde ankommet.

Hel tunnel siden sist

Forrige gang komiteen besøkte prosjektet, fikk de se den store byggegropen der betongtunnelen var under bygging. Prosjektsjef Hanne Stormo kunne fortelle at den nå var lukket og at Drammenstunnelen var hel. Nå er det jernbaneteknikk som arbeider inne i tunnelen.

Hun fortalte om arbeidene som foregår i prosjektet og har skjedd på steder som ikke var synlige fra stasjonsområdet. Blant annet om togparkeringen på Kongsberg som åpnet før jul, og arbeidene som foregår ved den nye togparkeringen i Drammen.

Stor aktivitet på stasjonen

Gruppe mennesker med kaffe, gjerde og byggekran, vinter.

Prosjektleder Eirik Korsnes (t.v.) fortalte om arbeidene på stasjonen. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Fra mellomplattformen på Drammen stasjon kunne komiteen selv se det prosjektleder Eirik Korsnes fortalte om arbeidet som foregår her.

Siden forrige besøk var halve stasjonen revet, og over sporområdet var den den første biten av den nye bybrua i Drammen, som Bane NOR bygger, godt synlig.

Bro under konstruksjon, kran, stillas, vinter.

Bybrua begynner å ta form over sporområdet Foto: Mariusz Urbanski, Bane NOR

Ferdig om halvannet år

Høsten 2025 skal det nye dobbeltsporet stå klart. Da blir det dobbeltspor hele veien fra Tønsberg til Oslo. Det blir seks nye spor til plattform på Drammen stasjon, og en ny bybru med trapper ned til alle plattformene.

Utbyggingen legger til rette for kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen. Og Drammen får en modernisert stasjon med bedre tilgang for reisende, slik at flere kan ta mer tog.


Publisert: 16. januar 2024 klokken 10:27