Togtrafikken stanser i Drammen i sommer

Fra lørdag 29. juni blir det stans i togtrafikken gjennom Drammen. I løpet av de vel fire ukene blir det både støy for naboer og ulemper for de reisende. I andre enden venter tre splitter nye spor og gjenåpning av Jernbanekaia.

 • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
 • Vestfoldbanen
 • Utbyggingsprosjekt
 • Prosjektnyheter
 • Nabovarsel
 • Vestfold
 • Buskerud

Publisert: 24. juni 2024 klokken 07:48

Mandag 29. juli tar vi i bruk de tre nye sporene nærmest elva. Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR

Påsken 2023 forsvant de tre ytterste sporene på Drammen stasjon. Siden da har vi jobbet med å bygge nye spor nærmest elva, og nå er det straks klart for å ta dem i bruk.

Mandag 29. juli er etter planen togstansen over for i sommer, og togene kan endelig kjøre på de nye sporene. Det innebærer at det også blir endring i gangtraseen for reisende fra denne datoen. Det kan du lese mer om på i artikkelen det er lenket til under.

Ny gangtrase til togene

I sommer flytter vi all togtrafikken til de nybygde sporene. Det innebærer at reisende i den første tiden etter sommerarbeidene ikke kan gå rett fra stasjonsbygningene til plattformen.

Før den tid er det en hel del som må gjøres, både i og rundt sporene, som medfører at det blir alternativ transport gjennom Drammen.

Hva skal vi gjøre i sommer?

Her er noe av det som er planlagt i sommer. Oversikten inneholder ikke alt som skal gjøres, og det  kan bli endringer.

Ryddinggangen

Her blir det vei, park og gartnerarbeider.

Drammen stasjon

Når vi kobler til de nye sporene, kan vi rive de gamle sporene, plattform, stasjonstak og personundergang.

Dette arbeidet kommer til å pågå dag og natt. Det innebærer at det vil bli noe støy om natten her, særlig i perioden frem til 20. juli. Vi jobber også rett ved stasjonen på natten etter 20. juli og frem til togene kjører igjen, men da bråker det mindre.

Fra 8. til 18. juli skal vi jetpele ved stasjonsbygningen døgnet rundt. 

Den mest støyende aktiviteten vil være pigging av betong og opplasting av betong i lastebil.

I tillegg skal vi fra midten av juli ramme totalt fire peler for fundamentet til den nye bybrua. Dette arbeidet pågår på dag- og kveldstid.

På stasjonsområdet skal vi også skifte ut masser. I perioden 2.-12. juli blir det graving og tipping av masser her, døgnet rundt. Mest støy blir det når masser tippes og komprimeres.

Andre arbeider som skal gjøres her er å ferdigstille plattformer og tak, betongarbeider og tekniske installasjoner ved bybrua. Vi skal sparkle og legge skifer i trappene fra brua.

Vi skal også utføre jetpeling og spunting for personundergangen i området mellom de nye sporene og stasjonsbygget. 

Skamarken/Grønland

I dette området vil det foregå graving, utskifting og tipping av masser døgnet rundt i sommer. Mest støy blir det når masser tippes og komprimeres.

Sundhaugen

På anleggsområdet rett sør for jernbanesporene skal det foregå henting og mellomlagring av masser døgnet rundt i periodene 2.-12. juli.

Økt lastebiltrafikk

På Austad og Danserud, vil det være en del lastebiltrafikk i forbindelse med arbeidene i tunnelen. 

I perioden 2.-12. juli blir det økt aktivitet med lastebiler som kjører inn og ut av anleggsområdet døgnet rundt. 

Skinner og kabler

Langs hele området blir det aktivitet med både riving og montering av skinner og kabler døgnet rundt. Det er særlig muttertrekkere, skinnekapping og tømming av pukk, som vil gi mest støy. Dette vil være pågående aktiviteter om natten gjennom størstedelen av perioden.

Sundland

Ved den nye togparkeringen på Sundland blir det pakking av spor og arbeider med kontaktledningsanlegget i sommer.

Arbojordet

Arbojordet vil bli benyttet som riggplass i hele perioden, med aktivitet både dag og natt.

Strømsøløpet

På togbrua inn mot Drammen stasjon, ved Holmennokken, skal det utføres vedlikeholdsarbeid samtidig med utbyggingsarbeidene i Drammen. Arbeidet skal foregå på dagtid mandag-lørdag i denne perioden 29. juni – 29. juli. Det omfatter blant annet:

 • Montering av stillas
 • Rengjøring og maling av brukonstruksjonen. Noe sandblåsing, men i beskjedent omfang
 • Montering av gangbaner i stål
 • Svillebytte på deler av brua

Gulliksrud-Galleberg

På denne strekningen fortsetter arbeidet med å bygge om kontaktledningsanlegget. Det vil også bli utført arbeider med signalanlegget på strekningen.

Hvorfor stanser vi trafikken?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken og naboer.

Konsekvenser for de reisende

Fra 29.juni til 14. juli snur togene i Sande, Mjøndalen og Brakerøya. Fra 15. juli til 29. juni er det buss for tog helt fra Stokke på Vestfoldbanen. Sjekk togselskapenes nettsider for informasjon om hvor de kjører buss for tog.

Husk dette når det er buss for tog i sommer:  

 • Planlegg reisen din i appene eller på nettsidene til togselskapene eller Entur 
 • Bussen kan bruke andre stoppesteder enn det toget gjør 
 • Avgangs- og ankomsttider kan være annerledes enn du er vant til  
 • Reisen kan ta lengre tid med buss og det tar tid å bytte mellom buss og tog 
 • Det kjøres sommerruter på flere strekninger 
 • Kjøp billett før du går om bord 
 • Ta med en flaske vann om det er varmt 

A brief summary in English

Nå starter vi med buss for tog

29. juni starter sommerens periode med buss for tog. Se oversikten her over hvor vi skal jobbe i sommer og hvor det blir alternativ transport.

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er normalt betjent hverdager klokka 9-15. Fra 29. juni er telefonen ikke bemannet på fredager. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 907 46 219

 


Publisert: 24. juni 2024 klokken 07:48