Ny gangtrase til togene

I sommer flytter vi all togtrafikken til de nybygde sporene. Det innebærer at reisende i den første tiden etter sommerarbeidene ikke kan gå rett fra stasjonsbygningene til plattformen.

  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Buskerud
  • Vestfoldbanen

Publisert: 20. juni 2024 klokken 14:40

På denne siden:

Hvor du skal gå for å komme til toget avhenger av hvordan du kommer til stasjonen. For noen blir det en omvei, for andre blir ulempene mindre.

På denne siden kan du lese om hvordan du kommer deg til togene. Hvis du er usikker på hvor du skal gå, kommer det til å være kundeveiledere på plass til å hjelpe deg ved stasjonen. 

Fra Bragernessiden

Hvis du vanligvis bruker gangbrua til Strømsø, kan du fra 29. juli bruke den nye trappen ned til Jernbanekaia og videre til plattformen.

Det blir også mulig å gå via Ypsilonbrua og langs elva. Det blir direkte adkomst til plattformen fra Jernbanekaia når vi åpner de nye sporene.

Illustrasjon som viser den nye trappen ned fra gangbrua

For deg som kommer fra Bragernes, blir det raskest å gå ned trappen til Jernbanekaia. llustrasjon av Norconsult og Baezeni for Bane NOR

Kan du ikke bruke trapp, bør du bruke Ypsilonbrua. Det er ikke heis ned fra den midlertidige gangbrua til plattformen.

Heisen som allerede er på gangbrua vil selvsagt fortsatt være i drift som før, så det er også mulig å bruke den for å komme til alternativ transport. Les mer om dette lenger ned på siden.

Fra Strømsøsiden

For deg som bor nærmere enn rundt 400 meter fra stasjonen er nok den midlertidige gangbrua raskeste alternativ.

For mange andre blir det både enklere og kortere å gå via den nye undergangen ved Ryddinggangen eller om Grønland, hvis det er nærmere. 

For deg som ikke kan bruke trapp, er nok også Grønland eller Ryddinggangen det raskeste alternativet.

Når vi tar i bruk de nye sporene, åpner vi også den nye undergangen ved Ryddinggangen. llustrasjon av Norconsult og Baezeni for Bane NOR

Fra Grønland

Hvis du pleier å gå gjennom Grønlandsundergangen for å komme til toget, kan du fra 29. juli gå til plattformen langs elva.

Slik blir adkomsten til togene når du kommer fra Grønland. llustrasjon av Norconsult og Baezeni for Bane NOR

For deg som ikke kan bruke trapp

Hvis du ikke kan bruke trapp, må du altså gå via Ryddingangen eller Grønland. Dette blir en betydelig omvei for mange som kommer til eller reiser fra Drammen stasjon i denne perioden. Du bør derfor beregne å komme til stasjonen inntil 30 minutter tidligere enn vanlig. Fra Strømsø torg er det 7-800 meter til plattform via Ryddinggangen eller Grønland.

Tilbud om transport

Det blir tilbud om transport til og fra togene med minibuss. Denne kan benyttes av alle med funksjonsnedsettelser, men også av reisende med barnevogn, tung bagasje og lignende.  

Minibussen skal etter planen gå  i skytteltrafikk til og fra Kiss-n-ride ved stasjonen i tidsrommet 06-18. Kundeveilederne kan hjelpe deg med å tilkalle transport utenfor dette tidsrommet. 

Beregn god tid!

Vær oppmerksom på at reisetiden påvirkes av øvrig trafikk. Beregn derfor ekstra god tid i rushtiden.

Det blir bedre – mye bedre

Fra midten av august åpner vi deler av den nye personundergangen på Drammen stasjon. Da får vi en midlertidig løsning som gjør det mulig å gå fra stasjonen til de nye plattformene. 

Dermed blir det ikke nødvendig å gå langs elven eller via gangbrua.

Når vi nærmer oss årsskiftet åpner vi personundergangen fra stasjonshallen til plattformene.

Økt tilgjengelighet høsten 2025

Når den nye stasjonen og den nye brua har åpnet, blir det bedre tilgjengelighet til togene enn noen gang. Det blir trapp ned til alle plattformene rett fra bybrua. Det blir en utvidet og oppgradert personundergang med flere heiser enn i dag. Dessuten vil det fortsatt være mulig å gå rett fra Jernbanekaia til stasjonen.

Det vil gjøre det enklere for flere å ta mer tog til og fra Drammen.

A brief summary in English

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er normalt betjent hverdager klokka 9-15. Fra 29. juni er telefonen ikke bemannet på fredager. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 907 46 219

Her jobber vi i Drammen nå

I det store utbyggingsprosjektet i Drammen er det nå aktivitet sju dager i uken, noen steder også om natten. Under kan du lese om noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid. Planene blir ofte justert og endret underveis, og det er dessverre ikke alle endringer som blir fanget opp her.


Publisert: 20. juni 2024 klokken 14:40