Stenger dagparkeringen ved Drammen stasjon

Fra og med lørdag 1. juni stenger dagparkeringen ved Drammen stasjon. Parkeringsplassen vil være stengt så lenge anleggsarbeidene på stasjonen pågår.

  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Buskerud
  • Prosjektnyheter

Publisert: 29. mai 2024 klokken 16:04

Dagparkeringen i området mellom Dr. Hansteins gate og jernbanesporene stenges fra 1. juni.

Det er de pågående byggearbeidene på stasjonen som fører til at parkeringsplassen nå må holdes stengt frem til høsten 2025.

Tar i bruk nye spor

– I sommer tar vi i bruk de tre nye sporene nærmest elven, og starter rivningen av sporene nærmest stasjonen. Da er vi avhengig av å bruke parkeringsplassen som riggområde, forteller Eirik Korsnes. Han er prosjektleder for utbyggingsarbeidet på stasjonen.

Det er parkeringsplassen mellom stasjonsbyggene og River Station, som nå blir avstengt fra 1. juni. 

Må bruke andre parkeringsplasser

Reisende som i dag bruker dagparkeringen, må benytte andre parkeringsplasser og parkeringshus i nærheten ved behov for parkering. Vi beklager ulempene dette medfører.

Snart mulig å gå langs elven igjen

– Mens vi har bygget sporene nærmest elven har vi brukt elvepromenaden som tilkomst for anleggsmaskiner og Skamarken som riggområde. Fordi elvepromenaden nå skal åpnes opp igjen for publikum, trenger vi en ny riggplass på den andre siden av sporene, sier Korsnes.

Når elvepromenaden åpnes etter sommerens arbeider på stasjonen, gir det også lettere tilkomst til stasjonen for reisende. Da vil det bli mulig å gå rett inn på plattform fra elvekanten. Ved den nye bybrua vil deler av Jernbanekaia fortsatt være stengt, men det blir mulig å passere via plattformen på stasjonen.

Beregn ekstra tid når de nye sporene åpner

Når vi flytter togtrafikken over på de nye sporene etter sommerarbeidene, vil det bli lenger å gå til togene for noen reisende. 

Fordi vi skal rive personundergangen og sporene nærmest stasjonen, må reisende gå via Jernbanekaia eller bruke den midlertidige gangbrua for å komme seg til plattformene i en kort periode fra 29. juli. 

I løpet av august blir det bygget en midlertidig trasé over de gamle sporene, som gjør det enklere å komme til togene. Når deler av den nye den nye personundergangen er ferdig bygget, mot slutten av 2024, vil det igjen bli mulig å gå rett fra stasjonshallen til plattformene.

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 907 46 219

 


Publisert: 29. mai 2024 klokken 16:04