Starter arbeidet med nytt AT- og KL-anlegg

For å sikre at det blir nok kapasitet i anlegget til å håndtere flere tog i timen, bygger vi nytt autotransformator- og kontaktledningsanlegg fra Kobbervik i Drammen til Holm i Sande.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Vestfoldbanen

Publisert: 25. april 2023 klokken 13:44

Det er Nettpartner Bane som er entreprenør for dette arbeidet. Det starter for fullt når det er stans i togtrafikken i pinsen, men allerede nå begynner forberedelsene med å etablere riggområde på gamle stasjonsområdet på Skoger.

Kartutsnitt over Skoger hvor anleggsområdet er markert med en rød sirkel.

Her blir det riggområde. Området får adkomst fra Gamle sørlandske.

Fra pinsen og fremover skal det monteres fundamenter til stålmaster på deler av strekningen, dette gjøres med egen skinnegående maskin. I tillegg blir det noe montering av utstyr i noen master.

I løpet av sommeren 2023 blir det byttet ut ledninger mellom stålmaster på strekningen fra Galleberg til Holm.

På Galleberg skal det bygges 4 nye transformatorer som skal tilkobles kjørestrømmen.

Mellom Kobbervikdalen og Bergsenga skal all kjøreledning byttes ut med et mer robust anlegg.

Alle arbeider skal etter planen være ferdigstilt høsten 2024.

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 907 46 219


Publisert: 25. april 2023 klokken 13:44