Nettpartner signerte kontrakt med Bane NOR

Nettpartner blir entreprenør i prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Kontrakten omfatter oppgradering av kontaktledningsanlegg og nytt autotransformatoranlegg.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Vestfoldbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 21. april 2023 klokken 08:56

To smilende personer bak et bord utveksler håndtrykk.

Bane NOR signerte denne uken kontrakten med Nettpartner Bane om nytt AT- og kontaktledningsanlegg (KL-anlegg) fra Kobbervikdalen til Holm. Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Kontrakten «UDK11 KL-AT Kobbervik-Holm» har en verdi på vel 140 millioner norske kroner ekskl. mva. Den omfatter oppgraderinger av kontaktledningsanlegg (KL) på deler av strekningen, og nytt autotransformator anlegg (AT) på hele strekningen mellom Kobbervikdalen i Drammen og Holm i Sande på Vestfoldbanen.

Dette er en strekning som blant annet består av overgangsbruer, stasjon og tunnel.

Fornøyd prosjektsjef

Prosjektsjef i Bane NOR, Hanne Stormo, er glad for at kontrakten med Nettpartner nå er signert.

– Nettpartner kjenner området veldig godt, og vil kunne komme raskt i gang. Allerede i pinsen, når det er stans i togtrafikken, starter arbeidet. Vi er superfornøyde med ha fått med oss Nettpartner som entreprenør på denne kontrakten, sier Stormo.

Viktig del av prosjektet

Arbeidet som Nettpartner skal utføre er avgjørende for at jernbaneutbyggingen i Drammen skal oppnå målet.

– Vi moderniserer jernbanen gjennom Drammen og legger til rette for at flere kan ta mer tog mellom Oslo og Tønsberg. Uten det nye AT- og kontaktledningsanlegget som Nettpartner skal bygge ville det rett og slett ikke blitt nok kapasitet i anlegget til å håndtere flere tog i timen, sier Stormo.

Hun er også glad for å kunne utvide «entreprenørfamilien» i prosjektet.

– Vi er godt vant med gode entreprenører i utbyggingsprosjektet, at vi nå også får med oss Nettpartner er bra.

Fem smilende personer oppstilt foran to rolluper fra henholdsvis Bane NOR og Nettpartner.

Fra venstre: Byggeleder Magne Nordgård, prosjektleder Torben Trogstad og prosjektsjef Hanne Stormo fra Bane NOR, divisjonsdirektør Kjell Anders Fosshaug prosjektleder Kestutis Stikanas og prosjektsjef Andreas Finstad i Nettpartner Bane Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Gleder seg til å komme i gang

Nettpartner er veldig fornøyd med tildelingen av denne kontrakten.

– Dette er et prosjekt som er skreddersydd for vår kjernekompetanse, og størrelsen på prosjektet gjør at vi kan utvikle oss videre i samarbeid med en profesjonell byggherre, sier divisjonsdirektør Kjell Anders Fosshaug i Nettpartner Bane.

Han mener kontrakten legger til rette for en god og sikker prosjektgjennomføring.

– Kontraktens fremdriftsplan gir mulighet for god HMS, kvalitet i leveransene våre og en sunn prosjektøkonomi, så nå er det opp til oss å levere. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Fosshaug.


Publisert: 21. april 2023 klokken 08:56