Seks ukers sommerstans i togtrafikken

Natt til lørdag 24. juni går startskuddet for en seks uker lang periode med viktig arbeid for å bygge det nye dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen. Rundt fem hundre personer kommer til å være i sving innenfor anleggsgjerdene frem til mandag 7. august.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Vestfoldbanen

Publisert: 11. juni 2023 klokken 20:18

Oppdatert: 18. juni 2023 klokken 15:26

Mann som sveiser stål

Mange skal jobbe en lang og varm sommer med oppgraderingen av Drammen stasjon. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Hva skal vi gjøre

I sommer blir det først og fremst høy aktivitet ved Sundhaugen, Drammen stasjon og Ryddinggangen. Men det blir også arbeider på strekningen Kobbervikdalen-Holm sør for Drammen.

Ryddinggangen undergang

Ved Ryddinggangen bygger vi en undergang til elvepromenaden for Drammen kommune. I sommer skal kulverten flyttes inn under sporet.  

Ryddinggangen fra luften.

Betongkulverten står klar til å bli trillet på plass på sørsiden av sporet. Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Her starter arbeidene lørdag morgen 24. juni med at jernbaneteknikk river kontaktledninger og sporkrysset i dette området. Når det er klart starter arbeidet med å få på plass kulverten. Den er allerede ferdig støpt og skal skyves inn. Kulverten skal være på plass i begynnelsen av juli.

Videre blir det ramming av spunt, vi skal bygge opp støttemurer inn mot kulverten, og bygge fundamenter for kontaktledningsmaster. Når dette er på plass i midten av juli, blir det på ny jernbanetekniske arbeider. Da skal spor, kontaktledninger, signalkabler og sporvekselvarme på plass igjen.

Spuntearbeidene ved Ryddinggangen ble avsluttet fredag 30. juni.

Drammen stasjon

På stasjonsområdet, i området hvor vi rev de tre ytterste sporene i påsken, blir det blant annet spunting og jetpeling. Vi skal ramme spunt for den nye personundergangen. Dette er arbeider som blant annet skjer tett på spor 3.

Anleggsområdet ved Drammen stasjon

Det er mange spuntnåler som må på plass for å hindre at det kommer inn for mye vann i byggegropen. Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Her er det viktig å få en helt tett byggegrop, slik at vi kan få bygget den nye undergangen. I dette området er det en sprengsteinfylling som ble fylt ut i elva på sekstitallet. Den gjør rammingen av spunt vanskeligere – og mer støyende, særlig i områdene lengst ut mot elva. Byggegropen skal etter planen være ferdig i midten av juli.

I sommer skal vi også støpe ferdig fundamentet for den nye bybrua i det som kalles akse fire. Dette fundamentet bygges i området hvor vi i påsken rammet lange stålrør opptil 90 meter ned i bakken rett ved jernbanesporet.

Sundhaugen

Søndag 25. august starter jernbaneteknikk å rive deler av kontaktledningsanlegget for Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i dette området.

Her skal det skje store endringer i sommer. Jernbanesporene som i dag går vestover skal legges over kulverten som er bygget her. Det er allerede lagt en del spor her, som skal kobles på. Fordi kulverten ligger noe høyere enn eksisterende spor, må vi også løfte og flytte den delen av Vestfoldbanen som kommer inn her.

Dagens spor inn mot Drammen stasjon, og de nye sporene trafikken flyttes over på i sommer.

Dagens spor inn mot stasjonen rives i sommer for å gi plass til å bygge nedføringen til kulverten. Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Sporene må flyttes for å gjøre det mulig å bygge nedføringen til kulverten som fortsetter inn i det nye Drammenstunnelen. I forbindelse med dette skal vi også ramme mye spunt her. Rundt 4000 kvadratmeter spunt skal rammes fra kulverten og bort til Kreftings gate. Det vil også bli utført kalksementstabilisering i dette området.

Spuntingen skal etter planen være ferdig her innen mandag 24. juli.

Sundland

På Sundland bygger vi ny togparkering. Her vil det også være døgnkontinuerlig aktivitet i periodene 24.-31 juni og 5.-17. juli. Her blir det blant annet gravearbeider, tømming av pukk, skinnekapping og bruk av pakkmaskin.

Kobbervikdalen-Holm

Vi oppgraderer kontaktledningsanlegg (KL) på deler av strekningen, og bygger nytt autotransformator anlegg (AT) på hele strekningen mellom Kobbervikdalen i Drammen og Holm i Sande på Vestfoldbanen.

I løpet av sommerukene blir det blant annet en del gravearbeider og omlegging av ledninger på denne strekningen.

Spenningssetter anlegget 30. juli

Etter planen skal toganlegget være klart for spenningssetting 30. juli. I dagene frem til strekningen igjen åpner for trafikk skal det foregå sluttkontroller og testkjøringer.

Hvorfor stanser vi togtrafikken?

Det gjør vi fordi vi skal gjøre arbeider som av sikkerhetshensyn og praktiske årsaker ikke kan utføres når det er strøm i kablene eller tog som ruller forbi på skinnene.  

Nattarbeid

Å stanse togtrafikken gir store konsekvenser. Derfor må vi utnytte tiden best mulig i denne perioden. Det innebærer at det også vil være nattarbeid, og til tider støyende nattarbeid. Naboer som blir berørt av støyende arbeider over grenseverdiene har fått tilbud om alternativ overnatting.

Konsekvenser for reisende

Når vi stanser togtrafikken betyr det buss for tog. Beregn derfor god tid når du skal reise. For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ. 

Fordi det er arbeider også på strekningen Nykirke-Barkåker og Tønsberg stasjon lenger sør på Vestfoldbanen vil det være buss for tog for det meste av Vestfoldbanen i disse ukene.

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 907 46 219


Publisert: 11. juni 2023 klokken 20:18

Oppdatert: 18. juni 2023 klokken 15:26