Området over løsmassetunnelen satt i stand

Etter lang tids anleggsarbeid i gatene over løsmassetunnelen, er området så nå godt som tilbakeført. I lang tid har det vært et omfattende arbeid for å bygge den nye Drammenstunnelen gjennom løse masser under staselige hus, men nå går det mot en mer normal tilstand.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 6. juni 2023 klokken 11:34

Kollasj: området med anleggsmaskiner i 2021 på en side, og slik det er nå på den andre.

Store endringer. Bildet til venstre er fra august 2021. Bildet til høyre er fra juni 2023 Foto: Veidekke

– Vi har forsøkt å få det tilbake så likt som det var, forteller Terje Strømme. Han er byggeleder i Bane NOR i delprosjektet som bygger den delen av Drammenstunnelen som går gjennom løsmassene.

På en rundtur i nabolaget viser Strømme at området ikke er til å kjenne igjen fra hvordan det var for bare kort tid siden.

– Alt i alt fremstår området nå mer helhetlig, sier han.

Terje Strømme

Terje Strømme er byggeleder i prosjektet. Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Stor byggeplass

Siden 2020 har det vært stor aktivitet i dette området. Her har store maskiner stått for å lage jetpeler i grunnen, slik at det skulle bli mulig å lage tunnelen til det nye dobbeltsporet.

En skog av kraner midt i et boligområde.

Det var tett i tett med kraner i 2021 da jetpelene skulle på plass. Foto: José María Menchén Ongil, Bane NOR

Nå er de store anleggsmaskinene pakket sammen og husene er pakket ut. Jobben med å tilbakeføre området startet allerede i fjor, men da vinteren kom måtte det settes på vent. Nå har det vært gode dager for planting og reetablering av hager, og de siste ukene har arbeidet gitt synlige resultater.

Nysådd gress.

Litt etter litt gror gresset frem igjen. Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

– Og så er det noen steder vi har måtte forbedre litt. Som skråninger og sånt. Mange av de skråningene som var har oppe her var brattere enn det som er tillatt. Så da har vi måttet gjøre noen justeringer, sier Strømme.

I tillegg til alt arbeidet som har pågått over bakken, og langt under bakken med tunnelen, har utbyggingsprosjektet også utbedret vann- og avløp i området.

Det meste klart før sommerferien

Person maler gjerde.

De siste strøkene med maling skal på plass før området er klart. Foto: José María Menchén Ongil, Bane NOR

Nye gjerder er satt opp og malt, plener er sådd og hekker er plantet. Litt vanning må fortsatt til før det igjen blir grønne plener, men nå ligger alt til rette for at naturen kan gjøre resten av jobben.

Før sommerferien regner Strømme med at det meste av aktiviteten på sørsiden av Konnerudgata vil være avsluttet.

– Så når vi kommer til juli, vil det ikke være noe særlig aktivitet fra oss her oppe.

Lenger ned i området hvor det har vært åpen byggegrop, fortsetter arbeidet med tilbakeføring av terrenget over kulverten etter sommeren.

Utsikt fra Strømbakken ned mot området med byggegrop.

Ned til Konnerudgata skal alt være klappet og klart før sommerferien. Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR


Publisert: 6. juni 2023 klokken 11:34